18 juli 2012

Livet Efter Brotten

Svensk dokumentär, sändes 2006 med den föredetta Brödraskapet medlemmen Erik LannerbäckBröder i brott

Svensk dokumentär, sändes 2003 med den föredetta Brödraskapet medlemmen Erik Lannerbäck

Fängelse för knivdåd

Bohusläningen 2012-05-31


Författare: Agneta Källberg

Fängelse för två och en friad.

Det blev domen mot de tre män som stått åtalade för knivdådet som inträfade i Uddevalla i mars.
De två dömda har pekats ut som medlemmar i Brödraskapet. Den ene, en 26-åring döms till fängelse i ett år och tre månader, han döms även för narkotikabrott. Den andre mannen, en 24-åring döms till fängelse i ett år och nio månader. Båda för grov misshandel. De ska dessutom betala skadestånd på drygt 100 000 kronor.

Den tredje personen, även han 24 år, åtalades för medhjälp till grov misshandel men det åtalet ogillas av rätten.

Det var i mars i år som två bröder och den enes son blev överfallna på en liten gata i centrala Uddevalla. Sonen tog sin tillflykt till en bil och låste in sig, och klarade sig oskadd. De två bröderna fick ta emot flera knivhugg, dock inte livshotande.

Trovärdiga

Trots att det saknades teknisk bevisning som binder de åtalade till brottsplatsen, anser rätten att de tre målsägarna, har lämnat samstämmiga berättelser och att de är trovärdiga. Dessutom har de under rättegången varit närmast skräckslagna inför att konfronteras med de åtalade. Detta eftersom de två nu dömda är utpekade som medlemmar i Brödraskapet.

Under rättegången fanns även många ur Brödraskapet på plats i rättsalen som åhörare. När målsägarna hördes tömdes salen på åhörare, och de åtalade fick överhöra förhören i ett annat rum. Detta på grund av rädsla hos målsägarna.

Bar kniv

Två av målsägarna bar kniv vid tillfället, vilket försvaret menade kunde tyda på att skadorna var självförvållade. Tingsrätten skriver i sin dom att den omständigheten saknar betydelse för bedömning av utpekandet av gärningsmännen. Alla tre hade nämligen kännedom om de två dömda männen, och rätten säger att det är uteslutet att alla tre skulle ha misstaget sig på angriparnas identitet.

Att målsägarna skulle ljuga om deras inblandning är helt osannolikt enligt tingsrätten. Detta eftersom målsägarna, har vetskap eller i vart fall klara indikationer, om de båda männens anknytning till Brödraskapet.

Den tredje mannen som åtalades för medhjälp till misshandel, frias av tingsrätten. Åklagaren har inte lyckats påvisa att 24-åringen kört bilen till brottsplatsen, bara därifrån.

"Vem ska stå upp mot gängen då?"

Östran 2012-06-08


Författare: ULF CARLSSON      

KALMAR - Ynkligt. Om inte det demokratiska samhället vågar stå upp mot kriminella gäng, vem ska då göra det? Dessutom är det en stor överskattning av gäng och gör dem mer betydelsefulla än de är.
Det säger författaren och journalisten Lasse Wierup om debatten på tisdagens kommunstyrelse i Kalmar.

Moderaten Jonas Lövgren menade där att kommunen skulle akta sig för att reta Hells Angels. "De här grabbarna leker man inte med".

- Jag har aldrig hört nåt liknande uttalande från en politiker, säger Lasse Wierup.

"För mycket att förlora"

Han har tillsammans med Matti Larsson skrivit två böcker om de svenska mcgängen. Han är en av landets främsta experter på gängrelaterad brottslighet.

- Man kan säga att det finns en kraftigt överdriven bild av gängens farlighet. Däremot finns det bevis på framgångsrika kommuner som visat enad front mot dem, till exempel Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Sjöbo och Ystad. Det finns inga exempel på att Hells Angels eller deras sidoorganisationer agerat med våld mot politiker eller kommunala myndighetsföreträdare. De har helt enkelt för mycket att förlora.

När före detta åklagaren Barbro Jönsson i Göteborg attackerades av två provmedlemmar till Brödraskapet ledde detta till en exempellös kraftsamling från samhället mot den organiserade brottsligheten. Polis, försäkringskassa, Skatteverket och andra samordnade ingripanden.
- Det dådet och följderna av det försvårade enormt för gängen. Nu aktar de sig. Det finns för mycket att förlora helt enkelt.

Borde ha enats om en linje

Lasse Wierup menar att det är märkligt att landets kommunala företrädare inte enats om en gemensam linje mot de kriminella gängen.

- Den viktigaste uppgiften för våra folkvalda är ju att stå upp för det demokratiska samhället. Gör man inte det faller ju all legitimitet.

Om det verkligen var Hells Angels som genom-förde överfallet på mcklubben Svineri den 5 maj återstår för polis och åklagare att bevisa.

17 personer, de flesta med anknytning till mc-gänget är häktade.

Lasse Wierup är skeptisk till den bild som hittills kommit fram.

- Det finns väldigt få liknande fall. Många har sagt att det bryter mot Hells Angels mönster. Jag skulle vilja säga att det snarare är en återgång till ursprungsstrategin, som man såg i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Men fortfarande är det bara ett antal personer häktade. Bakgrunden vet vi inget om.

"Jag har aldrig hört nåt liknande uttalande från en politiker."

Lasse Wierup, expert på gängrelaterad kriminalitet.
Bildtext:
- I Östran den 7 juni.
- AVSPÄRRAT. Efter attacken mot Svineri MC i maj diskuterar kommunpolitikerna en stödmanifestation. Moderaternas Jonas Lövgren vill framhålla försiktighet och inte provocera misstänkta Hells Angels, men gängbrottslighetsexperten Lasse Wierup tycker att det är ett ynkligt uttalande.

Fängelse för knivdåd

Bohusläningen 2012-05-31 Sida: 36 - Sektion: UDDEVALLA


Författare: Agneta Källberg

Fängelse för två och en friad. Det blev domen mot de tre män som stått åtalade för knivdådet som inträfade i Uddevalla i mars.
De två dömda har pekats ut som medlemmar i Brödraskapet. Den ene, en 26-åring döms till fängelse i ett år och tre månader, han döms även för narkotikabrott. Den andre mannen, en 24-åring döms till fängelse i ett år och nio månader. Båda för grov misshandel. De ska dessutom betala skadestånd på drygt 100 000 kronor.

Den tredje personen, även han 24 år, åtalades för medhjälp till grov misshandel men det åtalet ogillas av rätten.

Det var i mars i år som två bröder och den enes son blev överfallna på en liten gata i centrala Uddevalla. Sonen tog sin tillflykt till en bil och låste in sig, och klarade sig oskadd. De två bröderna fick ta emot flera knivhugg, dock inte livshotande.

Trovärdiga

Trots att det saknades teknisk bevisning som binder de åtalade till brottsplatsen, anser rätten att de tre målsägarna, har lämnat samstämmiga berättelser och att de är trovärdiga. Dessutom har de under rättegången varit närmast skräckslagna inför att konfronteras med de åtalade. Detta eftersom de två nu dömda är utpekade som medlemmar i Brödraskapet.

Under rättegången fanns även många ur Brödraskapet på plats i rättsalen som åhörare. När målsägarna hördes tömdes salen på åhörare, och de åtalade fick överhöra förhören i ett annat rum. Detta på grund av rädsla hos målsägarna.

Bar knivTvå av målsägarna bar kniv vid tillfället, vilket försvaret menade kunde tyda på att skadorna var självförvållade. Tingsrätten skriver i sin dom att den omständigheten saknar betydelse för bedömning av utpekandet av gärningsmännen. Alla tre hade nämligen kännedom om de två dömda männen, och rätten säger att det är uteslutet att alla tre skulle ha misstaget sig på angriparnas identitet.

Att målsägarna skulle ljuga om deras inblandning är helt osannolikt enligt tingsrätten. Detta eftersom målsägarna, har vetskap eller i vart fall klara indikationer, om de båda männens anknytning till Brödraskapet.

Den tredje mannen som åtalades för medhjälp till misshandel, frias av tingsrätten. Åklagaren har inte lyckats påvisa att 24-åringen kört bilen till brottsplatsen, bara därifrån.

Modigt och viktigt att våga vittna

Bohusläningen 2012-05-31

Författare: Elisabet Hvittfeldt

- De visar ett fantastiskt civilkurage som vågar vittna och ställa upp för rättssamhället. Det säger kriminalkommissarie Sven Lindgren om de tre målsägandena i Uddevallarättegången.
Han arbetar vid länskriminalen i Västra Götaland och har mycket kunskap om kriminella gäng och organiserad brottslighet. Den som känner hot och fruktan för sådana här gäng måste göra en polisanmälan, menar han. - Det visar den här domen. Om polisen inte vet något kan den inget göra. Om samhället markerar förstår de kriminella gängen att deras agerande kan få konsekvenser.

Enligt Sven Lindgren har antalet medlemmar i Brödraskapet varit ganska oförändrat de senaste åren.

Fängelsegäng

Det är ett fängelsegäng vilket innebär att nya medlemmar rekryteras inne på fängelserna.

Det bildades 1995 på Kumla och har i Bohuslän en kärna i Trestadsområdet. Lokalen finns i Uddevalla.

Vid rättegången i Uddevalla fanns tillresta gängmedlemmar från andra orter på plats. Det är typiskt, menar Sven Lindgren, att man stödjer varandra på det sättet.

Vill tjäna pengar

 Brödraskapet har samma motto som alla andra kriminella gäng - de vill tjäna pengar på sin brottslighet. Så mycket som möjligt.

- Och då lever de på sitt våldskapital som byggs upp av statusen som de får i media och av den ryktesspridning som är. På frågan hur samhället bäst bekämpar gäng som Brödraskapet, säger han:

- Ta deras pengar! Kommuner och myndigheter måste gå samman och bekämpa dem. Samverkan är jätteviktig. Utan pengar är de inget.
© Bohusläningen

- Försvaret gick hårt åt åklagaren under Brödraskap-rättegångens sista dag

Bohusläningen 2012-05-25 Sida: 26-27

Författare: Agneta Källberg

Försvaret gick hårt åt åklagarens utredning av knivdådet mot tre personer i centrala Uddevalla i mars. Advokat Michael Hansson menade till och med att skadorna skulle kunna vara självförvållade.
I går avslutades rättegången mot de tre män som stått åtalade för grov misshandel, olaga hot och medhjälp till grovmisshandel. Den sista åtalspunkten gällde en 24-åring som är misstänkt för att ha varit chauför. Han släpptes på fri fot i går i avvaktan på dom. De övriga två, 26 och 24 år, är fortsatt häktade. Enligt åklagaren har två av de åtalade kopplingar till Brödraskapet, vars medlemmar även har följt rättegången från åhörarplats.

- Här har vi utredare som på förväg vet att en person har anknytning till ett gäng, det vill säga han är en buse. Det har uppstått ett omvänt bevisläge, där åklagaren har låst fast sig från början. Även om en person har sympatier med ett gäng måste det vara samma bevisbörda, pläderade Michael Hansson.

"Varför ljuga?"

Åklagaren Eva Johnsson hävdade å sin sida att målsägarna, trots att de har varit rädda för repressalier, har pekat ut de misstänkta, och lämnat detaljerade berättelser. - Varför skulle de ljuga och utsätta sig för risken för repressalier? Och det kan inte vara en slump att de kom till den aktuella gatan den korta stund målsägarna befinner sig där. Det är osannolikt, menade åklagaren. Två av målsägarna, två bröder, blev skurna med en kniv, medan den tredje, en son till den ene brodern,

förhören med målsägarna klarade sig oskadd. Under har inga åhörare eller åtasom målsägarna är rädda. två som står åtalade för grov lade funnits i salen, efter-

På åklagarens fråga om de

misshandel, 26-åringen och en 24-åring, har sympatier för något gäng, svarar en av målsägarna att han sett att de haft sådana tröjor på sig. De båda åtalade har själva valt att till största del i rättegången avstå från att svara på frågor, med annat än ett inga kommentarer, eller jag förbehåller mig rätten att inte svara.

Oklart motiv

Motivet till knivdådet är oklart. En teori är att det skulle vara en hämnd för en misshandelsdom som den ene åtalade 24-åringen fått efter att ha slagit en sten i huvudet på en av målsägarna. - Vi vet att något har hänt, men det är inte som åklagaren säger. Det finns ingen teknisk bevisning. Kan det ha gått till på ett annat sätt? Det var kanske självförvållat, de kanske har träfat en person som inte är så rädd av sig och om den personen blivit attackerad och värjt sig skulle skadorna kunnat uppstå på det sättet, sa Michael Hansson.

Han sköt in sig på att en av målsägarna hade en kniv och en batong på sig, som han skulle lämna till en släkting som är samlare. Dessa var aldrig föremål för någon teknisk undersökning.

I går vittnade även en polis som var den som mötte upp sonen som slog larm om händelsen.

- Han beskrev gärningsmannen, vilka de var och vad som hade hänt. Han var förhållandevis sansad men samtidigt väldigt rädd och uppskakad, berättar polisen. Han tvekade aldrig, han var 100 procent säker.

Åklagaren yrkar på fängelsestraf för de tre åtalade på mellan ett och två år.

Dom faller den 30 maj.

"Det finns ingen teknisk bevisning. Kan det ha gått till på ett annat sätt? Det var kanske självförvållat.

Michael Hansson

Försvarsadvokat
Bildtext:
- Vissa åhörare fick visa id och visiteras innan de släpptes in i tingsrätten.

Mördades av misstag

- Polisen misstänker: Mor och dotter lejde torped - som sköt fel man     

Aftonbladet 2012-05-24 Sida: 8-9

Författare: Linda Hjertén, Eric Tagesson

MALMÖ/StOCKHOLM. Mamman, 55, och dottern, 28, ville hämnas ett mord. Därför förenades de i en mordpakt, misstänker polisen. Men den lejde mördaren tros ha tagit fel - och sköt ihjäl Charles Limerius i stället.
Den 3 januari sköts tvåbarnspappan Charles, 48, ihjäl, 20 meter från sitt hem på Kantatgatan i Malmö.

Mordet har beskrivits som en ren avrättning.

Polisen kunde inte finna några tydliga motiv till varför någon ville se tvåbarnspappan död.

Snart uppstod misstankar att mördaren förväxlat Charles Limerius med någon annan. Och skjutit fel person.

Tre kvinnor anhållna

I förrgår fick polisen ett genombrott i utredningen.

Då greps tre kvinnor misstänkta för stämpling till mord och för skyddande av brottsling.

Två av de gripna är mor och dotter, 55 och 28 år gamla. För 20 år sedan mördades deras pappa och make i ett skottdrama.

En 54-årig man dömdes för dådet.

Den tredje kvinnan som nu sitter anhållen, en 50-åring, blev för drygt tre år sedan våldtagen.

Hon bands, hölls fången och utsattes enligt domen för förnedrande övergrepp. Även då var 54-åringen gärningsmannen.

Hennes koppling till de andra misstänkta är i dagsläget oklar.

54-åringen är dömd för flera brott och förekommer även i utredningen mot den misstänkte seriemördaren Peter Mangs.

Mangs är åtalad för förberedelse till mord på 54-åringen och har själv er-känt att han vid fem tillfällen stått utanför mannens lägenhet, fullt beväpnad och klädd i sin stridsväst och väntat på honom.

Orsaken: 54-åringen ut-satte ett barn till en av Mangs vänner för brott, vilket han också dömts för.

"Är lika varandra"

Polisen tror att den mördare som två av de tre kvinnorna misstänks ha lejt tog fel på person. I skottlinjen hamnade Charles i stället för den 54-årige mannen, som bor i närheten.

- Männen är dessutom lika varandra, säger spaningsledare Monica Olhed.

Den som misstänks ha ut-fört mordet är en 28-årig man som haft ett förhållande med den 28-åriga kvinnan.

28-åringen nekar

I dag hålls omhäktningsförhandlingar mot honom i Malmö tingsrätt. Han nekar till brott.

Den 28-åriga kvinnan är misstänkt för stämpling till mordet alternativt även för medhjälp till förberedelse till mord.

- Hon nekar till brottsmisstankarna, säger hennes advokat Mikael Sundman.

Hur hennes 55-åriga mamma ställer sig till brott vill hennes advokat Fredrik Ehrnford inte avslöja:

- Jag ger inga kommentarer alls i fallet, säger han.

BLEV MÖRDAD

❍ Charles Limerius, 48. Enligt polisen tyder allt på att Charles mördades av misstag. Gärningsmannen var egentligen ute efter en 54-årig man. Charles var tvåbarnsfar, egenföretagare och ungdomstränare i en idrottsförening.

LEJDE SKYTTEN

❍ Misstänkt för stämpling till mord, kvinna, 28.

Anhållen misstänkt för att ha hyrt in den misstänkte mördaren, som hon tidigare haft en relation med, för att döda den 54-årige mannen. Dotter till 55-åriga kvinnan. Hennes far mördades av 54-åringen.

MISSTÄNKTE SKYTTEN

LEJDE SKYTTEN

❍ Misstänkt för stämpling till mord, kvinna, 55.

Anhållen för att ha hyrt in den misstänkte mördaren för att döda den 54-årige mannen. Hennes sambo dödades av 54-åringen. Mamma till 28-åriga kvinnan. Förekommer i polisens register. ❍ Man, 28. Sitter häktad för mordet på Charles, 48. Misstänks ha blivit hyrd av två kvinnor för att utföra mordet på 54-åringen, men sköt fel person.

TILLTÄNKTA OFFRET

VILLE HÄMNAS

❍ Misstänkt för skyddande av brottsling, kvinna, 50.

Utsatt för flera allvarliga brott av 54-åringen, bland annat blev hon våldtagen. Hennes koppling till de andra misstänkta är i dagsläget oklar. Dömd för flera småbrott. ❍ Man, 54. tidigare medlem i Brödraskapet Wolfpack. Dömd för mord i början på 1990-talet. Sitter för närvarande häktad för bland annat vapenbrott. Påminner utseendemässigt om Charles Limerius.

ville hämnas

❍ Misstänkt för förberedelse till mord på 54-åringen, Peter Mangs, 40.

En av punkterna i åtalet mot Mangs är förberedelse till mord på 54-åringen. Motivet tros vara att 53-åringen ofredat dottern till en av Mangs vänner 2003.
Bildtext:
- SKÖTS PÅ ÖPPEN GATA Tvåbarnspappan Charles Limerius, 48, sköts kallblodigt ner utanför sitt hem i Malmö tidigt i år. Mordet var ett i raden av mord i Malmö, och från början, ett mysterium. Men nu är polisens teori att skytten helt enkelt tog fel.

Stor rädsla för att vittna

- Hög polisberedskap när medlemmar ur Brödraskapet åtalades     

Bohusläningen 2012-05-23 Sida: 26-27                

Författare: Agneta Källberg

När rättegången mot tre Uddevallabor som står åtalade för grov misshandel och olaga hot inleddes i går, fick alla åhörare och de åtalade lämna salen när målsägarna skulle höras. Orsaken var rädsla.
Två av de åtalade är enligt åklagaren medlemmar i Brödraskapet, och i salen hade ett 20-tal åhörare samlats, varav många med Brödraskapets västar på sig. Klädseln visade att de tillhörde såväl Brödraska- pet Väst som Stockholm. Två av de åtalade greps i, eller i anslutning till, Brö- draskapets lokal i Udde- valla.

I separat rum

Till en början fick mål- sägarna, två bröder och den enes son, sitta i ett anslutande rum och följa rätte- gången genom medhörning, vilket ifrågasattes av försva- ret.

- Jag vill se dem i ansiktet, för jag kommer att påstå att de ljuger, sa advokat Mi- chael Hansson, som försvarar 26-åringen.

Men rätten beslutade att målsägarna inte behövde sitta med i salen. En av dem kunde visa rättintyg på att han numera led av posttrau- matisk stress. Anfölls i centrum

Händelsen inträfade i mars när sonen, som är bekant med de åtalade, var i Uddevalla för att hälsa på släk- tingar.

När han och hans pappa och farbror skulle lämna en liten gata i centrala Uddevalla, kom en bil körande, ur hoppar två mas- kerade män och överfaller de båda bröderna. Sonen hinner låsa in sig i bilen, och enligt åklagaren ska en av männen ha uttalat dödshot mot honom.

De två bröderna får ta emot ett flertal knivstick, och förs senare till Näl, dock inte med några livshotande skador.

Alla tre åtalade förnekar brott. - Min klient förnekar brott, sedan har han valt att följa vissa principer, som att inte uttala sig i förhören. - Det här inträfar på blanka lördagseftermidda- gen, på en liten gata som ligger så nära att man kan ropa till polishuset. Det måste vara en av de sämsta platserna, risken för vittnen måste vara monumental, sa Michael Hansson. Inget resultat Den tekniska undersök- ningen av de åtalades kläder och bilar har inte gett något resultat, vilket, enligt försvararna gör att de åtalade inte kan bindas till gärningen.

- Däremot är det mycket märkligt att polisen hittar en batong och två knivar på två av målsägarna, men som man inte undersöker i jakt på biologiska spår, ansåg Michael Hansson. Medhörning Enligt målsägandebiträdet advokat Lennart Borgland, finns det en förklaring till varför de hade knivarna och batongen på sig, men att det inte har något med den aktuella händelsen att göra.

Under målsägandeförhören fick de åtalade sitta i ett annat rum med medhör- ning. Detta på grund av den starka rädsla de målsägande känner.

Rättegången fortsätter på torsdag.

"Jag vill se dem i ansiktet, för jag kommer att påstå att de ljuger.

Michael Hansson

Försvarsadvokat
Bildtext:
- Polisnärvaron var hög på Uddevalla tingsrätt under den första rättegångsdagen där två medlemmar i Brödraskapet står åtalade för grov misshandel, och en tredje person för medhjälp till grov misshandel.

Brödraskapet: "Vi har goda vänner i Haparanda"

Brödraskapet bekräftar nu ett besök i Haparanda och där en medlem i organisationen bor för tillfället. - Vi har goda vänner där uppe.
Förra veckan avslöjade Kuriren att en man i 25-årsåldern, som är misstänkt för delaktighet i mordet på Esa Rano, ingår det kriminella nätverket Brödraskapet organisation.


Nu bekräftar en högt uppsatt medlem besöket i Haparanda och 25-åringens tillhörighet som hangaround i Brödraskapets Göteborgsavdelning.


- Det var jag och två andra "hängisar" som var uppe på Cape east här om dagen, säger mannen.


- Vi har goda vänner där uppe och den ena "hängisen" bor där uppe, precis som det mer eller mindre stod i tidningen.


Den högt uppsatte medlemmen i Göteborgsavdelningen förnekar att Brödraskapet wolfpack har ambitioner att etablera sig i norra Sverige.


- Inte just nu. Vi har en hangaround som bor där uppe för tillfället, det är det enda, säger mannen.


Han förklarar också att Brödraskapet wolfpack inte har något med mordet på Esa Rano att göra.


En felaktighet smög sig in i lördagens artikel. Den 25-årige Haparandabon kopplades då samman med Brödraskapets avdelning västra, som finns i Uddevalla.

Rättvisa kräver mod

Författare: FREDRIK KÄRRHOLM             

Smålandsposten 2012-05-21

I november 2007 utsattes ett bostadshus i Trollhättan för ett bombattentat. Det var hemmet till åklagaren Barbro Jönsson, och det var bara ren tur att hon inte var hemma.
Attentatet var kopplat till en förundersökning gällande mordförsök och tre personer från Brödraskapet Wolfpack. Men Barbro lät sig inte skrämmas och två veckor senare stod hon i rätten.

Det illustrerar två saker.Dels att rättsväsendet i grund och botten bygger på enskilda människors mod.Dels att hoten mot rättsväsendets företrädare är högst verkliga. För en tid sedan avslutades en rättegång i Jönköping mot en mordmisstänkt man från Hells Angels. Under förhandlingarna satt ett 20-tal män i mcvästar bänkade som åhörare. Mittemot dem satt rättens ordförande Charlotta Riberdahl.

Ett plötsligt läte,troligen från en fläkt, fick domaren att trycka på överfallslarmet och utrymma salen.

Det är förvisso oklart vad som egentligen hände för dem som inte var där. Och det är oftast bra att göra det säkra före det osäkra.Men det är alltid viktigt med mod inom rättsväsendet.

Det är naivt att tro att en person kan växa upp, studera flera år på universitetet och sedan anställas i rättsväsendet med kravet att var modig - och vips bara bli det.En fungerande rättstat behöver en kulturell gemenskap som från barnsben fostrar goda medborgare.Som värdesätter såväl vishet och måttfullhet som rättrådighet som tapperhet. För det är inga medfödda egenskaper.

Enligt läroplanen ska den svenska skolan främja mycket,bland annat entreprenörskap.Men det finns inte ett enda ord om tapperhet eller mod. Det kan bli till ett problem när hus sprängs och domstolar fylls med hotfulla gäng.

Enligt läroplanen ska den svenska skolan främja mycket.
© Smålandsposten