22 feb. 2011

Besök på anstalterna Kirseberg och Tidaholm

Två fd medlemmar i Brödraskapet Glenn "Bryggar'n" Ljunggren dömd för bl a dubbelmord och Ronny Falk, intervjuas om de allt sämre förhållandena som råder inne på de svenska anstalterna.

Ett av de fängelser som Kriminalvårdsstyrelsen vill bygga om med nya rymningssäkra platser är alltså det i Tidaholm. Aktuellt har besökt bland annat den anstalten för att försöka förstå hur det ska gå till att spara pengar, göra fängelserna säkrare och samtidigt se till att fångarna kan återanpassa sig till samhället.

Från: 4 nov 2004