6 okt. 2010

BRÖDRASKAPETS HISTORIA

Brödraskapet (BSK) är en klubb för fångar och f d fångar. 

Initiativtagare till klubben var Danny ”The Hood” Fitzpatrick (1953 – 1998). Tillsammans med andra fångar på Kumlaanstaltens H, E och C-hus organiserade han ”Brödraskapet” under några intensiva veckor i maj-juni 1995. Klubben grundades officiellt den 27:e maj 1995.

Vid årsskiftet 1995/96 organiserade sig Brödraskapet för första gången utanför fängelsemurarna. Det fanns på den tiden gamla etablerade kontakter mellan enskilda medlemmar i BSK och mc-klubbar i både Sverige och Finland. Detta ledde till att en mc-klubb i Stockholm togs upp i Brödraskapet och tillsammans med frigivna BSK:are bildade de den första BSK-avdelningen utanför murarna. Avdelningen kallades Brödraskapet MC Stockholm, och hade sitt klubbhus i Länna.


Klubbens namn har alltid bara varit "Brödraskapet". Det har alltid bara funnits en klubb med namnet ”Brödraskapet”. Tillägget ”MC” fanns för avdelningen i Stockholm under åren 1995-1998. Brödraskapet har aldrig upplösts eller ändrat namn.

Tillägget ”Wolfpack” användes till en början som hedersbenämning för de medlemmar som avtjänade långa fängelsestraff på de stora slutna riksanstalterna. Senare kom tillägget Wolfpack att börja användas för hela klubben, ungefär som en nationsbenämning.

På regelbunden basis driver polisen, och vissa journalister, olika hetskampanjer i media mot klubben. En taktik som polisen använde i slutet av 90-talet gick ut på att påstå att klubbens medlemmar var nazister. Delar av massmedia hakade först på hetsen men insåg sedan det absurda i polisens påståenden, då BSK:s medlemmar har etnisk bakgrund från många olika länder som Sverige, Finland, Kroatien, Chile, Iran m fl. Brödraskapet har inga politiska intressen. Brödraskapet har aldrig haft något med nazism att göra.  


Vårt emblen 

Vargen är vår symbol. Vi kan identifiera oss med vargen på grund av samhällets sätt att betrakta och behandla oss. Vargens levnadssätt liknar också på många vis vårt sätt att leva.

Vi är starka individer med en stark lojalitetskänsla mot vår flock (familjen och klubben). Ständigt jagade håller vi ihop och tar hand om varandra, vår flock.

Taggtråden symboliserar klubbens tillblivelse bakom fängelsemurarna. Den svenska och finska flaggan visar de första medlemmarnas ursprung.Påpekande från Brödraskapet

Efter gårdagens program om mc-gängen fick redaktionen följande mejl med ett påpekande från Brödraskapet.