18 juli 2012

Fängelse för knivdåd

Bohusläningen 2012-05-31 Sida: 36 - Sektion: UDDEVALLA


Författare: Agneta Källberg

Fängelse för två och en friad. Det blev domen mot de tre män som stått åtalade för knivdådet som inträfade i Uddevalla i mars.
De två dömda har pekats ut som medlemmar i Brödraskapet. Den ene, en 26-åring döms till fängelse i ett år och tre månader, han döms även för narkotikabrott. Den andre mannen, en 24-åring döms till fängelse i ett år och nio månader. Båda för grov misshandel. De ska dessutom betala skadestånd på drygt 100 000 kronor.

Den tredje personen, även han 24 år, åtalades för medhjälp till grov misshandel men det åtalet ogillas av rätten.

Det var i mars i år som två bröder och den enes son blev överfallna på en liten gata i centrala Uddevalla. Sonen tog sin tillflykt till en bil och låste in sig, och klarade sig oskadd. De två bröderna fick ta emot flera knivhugg, dock inte livshotande.

Trovärdiga

Trots att det saknades teknisk bevisning som binder de åtalade till brottsplatsen, anser rätten att de tre målsägarna, har lämnat samstämmiga berättelser och att de är trovärdiga. Dessutom har de under rättegången varit närmast skräckslagna inför att konfronteras med de åtalade. Detta eftersom de två nu dömda är utpekade som medlemmar i Brödraskapet.

Under rättegången fanns även många ur Brödraskapet på plats i rättsalen som åhörare. När målsägarna hördes tömdes salen på åhörare, och de åtalade fick överhöra förhören i ett annat rum. Detta på grund av rädsla hos målsägarna.

Bar knivTvå av målsägarna bar kniv vid tillfället, vilket försvaret menade kunde tyda på att skadorna var självförvållade. Tingsrätten skriver i sin dom att den omständigheten saknar betydelse för bedömning av utpekandet av gärningsmännen. Alla tre hade nämligen kännedom om de två dömda männen, och rätten säger att det är uteslutet att alla tre skulle ha misstaget sig på angriparnas identitet.

Att målsägarna skulle ljuga om deras inblandning är helt osannolikt enligt tingsrätten. Detta eftersom målsägarna, har vetskap eller i vart fall klara indikationer, om de båda männens anknytning till Brödraskapet.

Den tredje mannen som åtalades för medhjälp till misshandel, frias av tingsrätten. Åklagaren har inte lyckats påvisa att 24-åringen kört bilen till brottsplatsen, bara därifrån.