18 juli 2012

"Vem ska stå upp mot gängen då?"

Östran 2012-06-08


Författare: ULF CARLSSON      

KALMAR - Ynkligt. Om inte det demokratiska samhället vågar stå upp mot kriminella gäng, vem ska då göra det? Dessutom är det en stor överskattning av gäng och gör dem mer betydelsefulla än de är.
Det säger författaren och journalisten Lasse Wierup om debatten på tisdagens kommunstyrelse i Kalmar.

Moderaten Jonas Lövgren menade där att kommunen skulle akta sig för att reta Hells Angels. "De här grabbarna leker man inte med".

- Jag har aldrig hört nåt liknande uttalande från en politiker, säger Lasse Wierup.

"För mycket att förlora"

Han har tillsammans med Matti Larsson skrivit två böcker om de svenska mcgängen. Han är en av landets främsta experter på gängrelaterad brottslighet.

- Man kan säga att det finns en kraftigt överdriven bild av gängens farlighet. Däremot finns det bevis på framgångsrika kommuner som visat enad front mot dem, till exempel Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Sjöbo och Ystad. Det finns inga exempel på att Hells Angels eller deras sidoorganisationer agerat med våld mot politiker eller kommunala myndighetsföreträdare. De har helt enkelt för mycket att förlora.

När före detta åklagaren Barbro Jönsson i Göteborg attackerades av två provmedlemmar till Brödraskapet ledde detta till en exempellös kraftsamling från samhället mot den organiserade brottsligheten. Polis, försäkringskassa, Skatteverket och andra samordnade ingripanden.
- Det dådet och följderna av det försvårade enormt för gängen. Nu aktar de sig. Det finns för mycket att förlora helt enkelt.

Borde ha enats om en linje

Lasse Wierup menar att det är märkligt att landets kommunala företrädare inte enats om en gemensam linje mot de kriminella gängen.

- Den viktigaste uppgiften för våra folkvalda är ju att stå upp för det demokratiska samhället. Gör man inte det faller ju all legitimitet.

Om det verkligen var Hells Angels som genom-förde överfallet på mcklubben Svineri den 5 maj återstår för polis och åklagare att bevisa.

17 personer, de flesta med anknytning till mc-gänget är häktade.

Lasse Wierup är skeptisk till den bild som hittills kommit fram.

- Det finns väldigt få liknande fall. Många har sagt att det bryter mot Hells Angels mönster. Jag skulle vilja säga att det snarare är en återgång till ursprungsstrategin, som man såg i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Men fortfarande är det bara ett antal personer häktade. Bakgrunden vet vi inget om.

"Jag har aldrig hört nåt liknande uttalande från en politiker."

Lasse Wierup, expert på gängrelaterad kriminalitet.
Bildtext:
- I Östran den 7 juni.
- AVSPÄRRAT. Efter attacken mot Svineri MC i maj diskuterar kommunpolitikerna en stödmanifestation. Moderaternas Jonas Lövgren vill framhålla försiktighet och inte provocera misstänkta Hells Angels, men gängbrottslighetsexperten Lasse Wierup tycker att det är ett ynkligt uttalande.