16 maj 2012

DOM I HOVRÄTTEN Gängmedlem fick sänkt straff för mord

Sydsvenskan 2012-03-24
Författare: Joakim Palmkvist


MALMÖ Svartklubbsmordet på Norra Grängesbergsgatan i somras ger tretton års fängelse för en 25-årig gängmedlem i Brödraskapet. Det är en sänkning av straffet - i tingsrätten fick han livstid.


Mordet inträffade i somras.

Ett gäng medlemmar i Brödraskapet misshandlade en svartklubbsvakt efter att ha blivit nekade inträde. När vakten var i det närmaste helt utslagen fick han ett knivhugg i ryggen. Kniven kapade av en av blodådrorna till lungorna.

Efter knivhugget flydde Brödraskapsmännen in i en närbelägen park, men polisen var nära och hann upp dem. Hundspårning ledde till att mordvapnet hittades vid ett snabbmatsställe. På kniven fanns offrets blod, men inga andra spår som kunde binda en mördare. Det fanns blod från 35-åringen på flera av Brödraskapsmännen, men det anses bara bevisa att de var med om misshandeln. Därför bygger utredningen om mord och de följande domarna i tingsrätt och hovrätt på vittnesutpekanden. 25-åringens straff sätts ner jämfört med tingsrättens livstidsdom - misshandeln före mordet är inte så försvårande att lagens strängaste straff ska dömas ut, menar hovrätten. Där-emot högg 25-åringen ihjäl ett redan försvarslöst offer. Det leder till en skärpning på några år jämfört med minimistraffet för mord som är tio år.