1 juli 2009

Källa: GT
Datum: 090501
De har startat kulturförening.

Brödraskapet Wolfpack gör allt för att hitta en samlingslokal

UDDEVALLA. De kallar sig Bohus kultur eller intresseförening när de söker ny samlingslokal i mellersta Bohuslän.Och har papper på det.Bakom döljer sig medlemmar i det kriminella nätverket Brödraskapet Wolfpack som bildat föreningen som täckmantel.Polisen misstänker att det var den nya föreningens styrelse som gav uppdraget att spränga bomben utanför förra chefsåklagare Barbro Jönssons bostad.

- BSK hade tidigare en lokal i Uddevalla som kallades Lyan och har haft svårt att hitta ny, säger en polis till GT.

- Det är bara att hoppas att ingen fastighetsägare går på det här upplägget.- Uppgifter till oss säger att männen visat upp årsmötesprotokollet från den ideella föreningen när de sökt lokaler.Den nya föreningen har enligt ett formellt upprättat årsmötesprotokoll 19 medlemmar. Enligt polisen är samtliga utom tre kända kriminella.Sekreterare är den man som av polisen tidigare ansågs vara nationell "sergeant at arms" i Brödraskapet

.Han misstänks tillsammans med ordföranden och dennes bror, som är ordinarie ledamot, ha legat bakom uppdraget att spränga bomben utanför Barbro Jönssons bostad.I förundersökningen om bombdådet finns dokumenterat och inspelat en rad mobilsamtal mellan de två skåningarna som utförde bombdådet och de här tre männen.

Föreningen, som tidigare hette Bohus Kulturförening, har nu också lagt till namnet Intresseförening. Den har registrerats hos skatteverket som ideell förening och fått ett organisationsnummer.Gatuadressen som anges till föreningen går till huvudpostkontoret i Uddevalla!

Enligt polisens underrättelsetjänst har de här Brödraskaparna hamnat lite i onåd efter åklagarbomben.
Bombdådet satte för mycket fokus på organisationen på ett sätt som skadat affärerna.Den förste som Barbro Jönsson själv för övrigt tänkte på som potentiell gärningsman är den person som nu enligt årsmötesprotokollet finns registrerad som ordinarie ledamot.Flera av medlemmarna enligt protokollet var med och dömdes även för attacken mot mc-klubben Bengalos i Uddevalla för några år sedan.
Den rättegång som anses ha utlöst hämnden mot Barbro Jönsson.- Det är uppenbart att de här männen vill kliva in i en ny kostym för att hitta någon form av lokal att vara i, säger en polis.Ingemar Nilssoningemar.nilsson@gt.se FOTNOT: "Sergeant att arms", är organisationens ordningsman som ser till att regelverket följs. Han har även till uppgift att se till att de medel som behövs för att hålla ordning, till exempel vapen, finns tillgängliga.
Är ett kriminellt gäng bestående av grovt kriminellt belastade män som bildades 1995 på kriminalvårdsanstalten Kumla. Medlemmarna kräver 100-procentig lojalitet mot övriga medlemmar och klubben.Är uppbyggt som ett mc-gäng utan att för den skulle vara det.2007 hade Brödraskapet tre avdelningar: Göteborg, Kristainstad och Västerås. Medlemmar och supporters uppgår i dagsläget till ett 30-tal personer.Uppfyller EU:s kriterier för organiserad brottslighet.