1 juli 2009
Källa: Kristianstadsbladet


Datum: 090429


Hovrätten sänkte samtligas straff


Hovrätten sänkte fängelsestraffen för samtliga i Hammarslundsmålet ochingen dömdes för mordförsök. Åklagaren är nöjd med domarna.KristianstadVi hade ingenting från början, säger Pernilla Åström.Igår kom hovrättens dom i Hammarslundsmålet. Domstolen ogillade åtaletför mordförsök. Det är inte bevisat att det förelåg en överhänganderisk att 31-åringen skulle dö när han lämnades misshandlad påEkenabben.De båda männen, 32 och 29 år, döms för grov misshandel och människorovoch utpressningsförsök av normalgraden. Männen har gjort sig skyldigatill synnerligen allvarlig brottslighet. De har misshandlat den31-årige Kristianstadsbon på en plats där han inte haft möjlighet attpåkalla hjälp. Han har haft en plastkasse över huvudet, fasttejpad medsilvertejp, och händerna ihopbundna och har inte kunnat skydda sig moteller parera våldet. Han har stuckits med ett vasst föremål ochskjutits med pistol.Tillförlitliga uppgifterHovrättens bedömning grundar sig, liksom tingsrättens, på offretsuppgifter. Han har gjort ett trovärdigt intryck och hans uppgifter ärtillförlitliga.Det är bevisat att han misshandlats på flera platser: i bilen som hanrövades bort i, i 32-åringens och kvinnans lägenhet samt på Ekenabben.Domstolen anser att männen varit delaktiga i allt, men inte kvinnan.Hon har medverkat till att föra bort 31-åringen från parkeringen vidA-livs i Fjälkinge och varit närvarande när han misshandlades i henneslägenhet.Men därefter är bevisen inte tillräckligt starka mot henne, även ommycket talar för att hon var med när 31-åringen kördes från lägenhetentill Ekenabben och att hon sedan stannade kvar där.Fällande viktigastVice chefsåklagare Pernilla Åström är nöjd med att det blev fällandedomar.Även om de får väldigt mycket kortare påföljder så är det viktigasteatt de blir dömda. Det är jag jättenöjd med; man måste titta på vad vihade från början. Vi hade ingenting, vi visste inte ens var det hänt,säger Pernilla Åström.Hon berömmer polisarbetet, som innebar otroligt mycket åtgärder somledde till framgång. Två månader efter brottet häktades de tre nudömda. Att 29-åringen är medlem i Brödraskapet Wolfpack är en annandimension i målet.Det är så viktigt att de kriminella gängen stoppas.32-åringen, som fick tio års fängelse i tingsrätten, döms av hovrättentill fyra och ett halvt år i fängelse. 29-åringen, som fick nio årsfängelse i tingsrätten, döms till tre och ett halvt år.Den 20-åriga kvinnan, som fick sex års fängelse i tingsrätten, dömsför medhjälp till misshandel och olaga frihetsberövande till fängelsei tio månader.Eftersom min klient anser att hon är oskyldig är hon inte nöjd med atthon fällts, men hon är lättad över att fängelsestraffet sänkts, säger20-åringens försvars-advokat Björn Attnarsson.Birgitta Mattisson044-18 55 37birgitta. mattissonkristianstadsbladet.seFAKTARUTA: HammarslundsmåletTisdagen den 2 september 2008, vid sextiden på morgonen, hittades enman på en villatrappa i Hammarslund.Villaägaren larmade ambulans och mannen fördes till CSK.31-åringen hade svullnader, blåmärken, hudavskrapningar, krossår ipannan, hårbotten och på läpparna, ett djupt sticksår i benet, enskottskada genom lårbenet, frakturer på käkben, okben och ögonhåla.Ekenabbsområdet spärrades av och tekniska fynd gjordes. Härifrån hademannen lyckats släpa sig 500 meter till villatrappan.I början av november häktades två män, 29 och 31 år, samt 31-åringensflickvän. Under häktestiden har kvinnan fyllt 20 och hennes sambo 32.De åtalades för människorov, mordförsök och grovt utpressningsförsökpå 31-åringen.Vice chefsåklagare Pernilla Åström beskrev misshandeln som hänsynslös,rå och livsfarlig.Våldet syftade till att pressa 31-åringen på pengar, mellan 50000 och75000 kronor.Vid rättegången i januari närvarade inte offret personligen."Jag är så jävla rädd" svarade han via videolänk på frågan om varför.Åklagaren yrkade på långa fängelsestraff för alla tre, som nekade.Försvaret ville ha friande domar.Tingsrätten dömde alla tre för mordförsök, människorov och grovtutpressningsförsök till långa fängelsestraff.Domarna överklagades till hovrätten, som efter rättegången släpptekvinnan ur häkte.