3 juni 2009


2005Datum: 2005-02-25 GP

UDDEVALLA:

Räkningarna var i saftigaste laget.

Hovrätten har nu sänkt arvodena med totalt 600 000 kronor till de 16 försvararna i rättegången i Uddevalla mot Brödraskapet Wolfpack. Totalt kostade Wolfpack-rättegången cirka 4,4 miljoner i advokatarvoden samt kostnader av olika slag. Den tunga delen var arvodena till de 16 försvarare som biträdde de åtalade i Brödraskapet.

När domen avkunnades 1 november i fjol tyckte tingsrätten att försvararnas arvoden var för högt räknade. Rätten fattade därför beslut att för 13 av försvararna inte godkänna arbetstidsersättningar över 100 timmar förutom de 60 timmar som rättegången i Uddevalla tog. För en försvarare godkändes en total tid på 190 timmar och för två 180 timmar per advokat.Så gott som samtliga advokater överklagade beslutet och yrkade att deras framställningar om ersättning skulle godkännas av hovrätten.

I dagarna har hovrätten, efter att ha hört Domstolsverket, fastställt tingsrättens bedömning av arvodena. Hovrätten menar i likhet med tingsrätten att för de flesta är 100 timmars arbetstid utöver rättegångsdagarna rimligt.Dessa tillerkändes ett arvode i storleksordningen 200 000 kronor för arbete före och under rättegången och till detta kommer så kallad tidsspillan och kostnader av olika slag. En försvarare fick en viss höjning av arvodet i hovrätten.

Bengt Erik Sik från Trollhättan är en av de 16 advokater som överklagade. Han konstaterar att den här typen av stora och omfattande rättegångar - som blivit allt oftare förekommande under senare år - blir mycket kostsamma för försvarare eftersom målen innebär utdragna förhandlingar och blockerar allt annat arbete och andra uppdrag.- De kräver närvaro av oss hela tiden och får konsekvenser för andra mål och uppdrag.

Vi överklagade alla eftersom vi tyckte att sänkningen var oskälig. Vi har inte ens fått någon motivering till sänkningen av våra arvoden.

Datum: 050120 GT


10 dömda släpptes

UDDEVALLA.

Tio män med anknytning till Brödraskapet Wolfpack harsläppts fria i väntan på hovrättens dom. Det beskedet gav rättennär förhandlingarna avslutades i Uddevalla i går, skriverBohusläningen. I november förra året dömdes 16 män från Wolfpack itingsrätten. Dom meddelas den 3 februari.

Datum: 050505 GT


Två åtalade för rån och grov utpressning

UDDEVALLA.

Två män med anknytning till Brödraskapet Wolfpackåtalades på onsdagen i Uddevalla tingsrätt.

De stod åtalade för grov utpressning, försök till grov utpressningoch rån.
Under två månader i våras utsattes en man i Uddevalla för männensutpressningshot.


Det handlar om telefonsamtal, SMS och möten medhot om våld om mannen inte betalade.
Den ene, en 28-åring, lyckades få mannen att betala 60 000.
Vid det andra tillfället när mannen pressades på 50 000 hade28-åringen hjälp av 39-årig kumpan.


Eftersom målsäganden inte kunde betala tog gärningsmännen en armlänkvärd 20 000 kronor som senare pantsattes.
De båda männen förnekar brott.

Datum: 050807 GT


Misstänkta för Lars död åtalas. Men det gifta paret vägrar att medge något

GÖTEBORG.

På tisdag åtalas det gifta par som misstänks ha med Hönöbon och vittnet LarsAbrahamssons bortförande att göra.
Men det är inte vad de åtalas för.


Paret vägrar medge något och bevisningen räcker inte.
Polisen är övertygad om att de båda har med det förmodade mordet påLars Abrahamsson att göra.


De gifte sig kort tid efter det att Hönöbon försvann spårlöst. Möjligen för att skydda sig: När polisen grep dem i Uddevallautbrast mannen spontant "Jag kan inte vittna mot min fru!"

Innan Lars Abrahamsson försvann berättade han i förhör hur kvinnanmanat honom att hålla sig till en överenskommen historia.
- Hon hade köpt nya kläder och sa till mig: "Om du har golat kommer det att stå mellan mig och dig!"


Dessutom har polisen fått detaljerade men anonyma uppgifter, därbland andra paret pekas ut.

En källa hävdar också att Lars Abrahamsson sköts till döds av en medlem i Brödraskapet och därefter sänktes i en sjö eller tjärn i Herrestadsfjällets naturområde. Trots intensivt sökande har kroppen ännu inte återfunnits - området är mycket stort.

Polisen tror dock att det mest är en tidsfråga. I det här falletarbetar tiden för utredarna

- lojaliteter i missbrukarkretsar ändras snabbt.
Vågar inte berätta
Paret har varit allt annat än samarbetsvilliga i förhör. Och andrasom vet vad som hänt vågar inte berätta öppet.
Därför räcker ännu inte bevisningen för ett åtal i den delen.
I stället åtalas paret för bedrägeri, sedan de med hjälp av LarsAbrahamssons id-kort och kontokort fått ut pengar vid ett 20-taltillfällen, med start någon vecka efter det att han försvann.
- De nekar till det också, men där har vi hundraprocentig bevisningmed utpekanden, skriftprov, telefonlistor och liknande, säger enspanare.
Låstes in i källaren


De åtalas också för människorov, tillsammans med ytterligare tvåmän.
Det gifta paret ska ha tvingat in en missbrukare i en bil den 5 maj,för att driva in en skuld. Han släpptes sedan han lovat att betala.
Två dagar senare ska kvinnan och de två andra männen ha tvingat medoffret till Göteborg. Där låstes han in i en källare i väntan påatt anhöriga skulle betala 10 000 kronor, något som också skedde.

2005-05-26 TT


En 28-årig medlem av Brödraskapet Wolfpack dömdes på torsdagen av Uddevalla tingsrätt för bland annat rån och utpressning till fängelse i två år och fyra månader.

En 39-årig man dömdes i samma mål för rån och utpressningsförsök till ett och ett halvt års fängelse.28-åringen fälls för att han pressade en företagare på 60 000 kronor.Företagaren har berättat att han blev uppringd av 28-åringen. Det handlade om en skuld som 28-åringen påstod att företagaren hade till en tredje person. Företagaren ansåg att han redan hade betalat skulden men kände sig så hotad att han betalade.
Kuvert med kontanter


Utanför en restaurang i Uddevalla lämnade han över pengarna. Från sin bil stack han ut ett kuvert med kontanter genom en springa i fönstret.
Men 28-åringen var inte nöjd. Han kontaktade företagaren och ville driva in en annan påstådd skuld på 50 000 kronor. Männen kom överens om att träffas igen.Företagaren hade nu vänt sig till polisen. De beslutade att sätta en mikrofon på kroppen på företagaren när han gick till det nya mötet. Man ville få fram bevis.Vid det nya sammanträffandet hade företagaren inga pengar med sig. Han blev uppmanad av 28-åringen att ta av sig sitt guldarmband. Mannen blev hotad och kände sig tvungen att överlämna smycket.


Nekar till brott

De båda dömda männen har nekat till brotten. De hade inget uppsåt att ta armbandet. Det var polisen som otillåtet provocerade fram deras handlande, hävdar de.Uddevalla tingsrätt tar i domen upp frågan om vad polisen får göra när det gäller så kallade okonventionella spaningsmetoder.

Det är inte tillåtet att väcka en persons vilja att begått brott. Uddevalla tingsrätt anser dock inte att polisens åtgärder haft något bestämmande inflytande på männens indrivningsförsök. De har inte provocerats till att begå något brott som de annars inte skulle ha begått.

Wolfpackmedlem dömd för utpressning UddevallaTT En 28-årig medlem av Brödraskapet Wolfpack dömdes på torsdagen av Uddevalla tingsrätt för bland annat rån och utpressning till fängelse i två år och fyra månader. En 39-årig man dömdes i samma mål för rån