29 maj 2009

1999
Datum: 990123


24-åringen ville bli medlem i "Brödraskapet". Mördade 49-åring som inträdesprov


Av SUNE SUNDAHL


FALKÖPING. Den 24-årige internen ville bli medlem i den beryktadeorganisationen "Brödraskapet".
Därför blev han mördare.
I somras stack han ihjäl sin 49-årige medintern inne påTidaholmsanstalten.
I går åtalades 24-åringen för mord vid Falköpings tingsrätt.
Upprinnelsen till mordet i cellen på C-paviljongen vid Tidaholmsanstaltenvar att grundaren av "Brödraskapet", Daniel Fitzpatrik, sköts till döds ijuni förra året.
En tid efteråt kommenterade 49-åringen attentatet i ungefär följandeordalag:
- Lika bra att dom jävlarna gör slut på varandra.
24-åringen hade ett arbete på anstalten, som innebar att han kunde rörasig relativt fritt, och hörde vad 49-åringen sa.
Hans mål var att bli medlem av "Brödraskapet" och att hämnas 49-åringensord skulle vara en möjlighet för honom att nå målet.
Överföll med kniv
30 juni tog han sig osedd in i 49-åringens cell. Han var beväpnad med endrygt 20 centimeter lång kniv.
Han överföll 49-åringen som låg och vilade i sin säng och höggbesinningslöst.
Ett av huggen träffade hjärtat på 49-åringen och var dödande. Eftermordet gjorde 24-åringen vissa försök att städa upp efter sig. Blandannat la han kudden och täcket till rätta så att man vid en snabb titt ini cellen skulle få uppfattningen att allt var normalt.
Gängen ger status
Utredningen av mordet tog tid, men för en månad sedan kunde 24-åringenhäktas.
I förundersökningens resonemang kring motivet nämns de problem med gängefter amerikansk modell, "prisongangs", som i dag finns på svenskaanstalter, bland andra "Brödraskapet", "Original Gangsters" (OG),"International Evil Minds" (IEM) och "Horridaz".
Att bli medlem, "hangaround" eller "prospect" i något av dessa gänginnebär att man vinner respekt och får skydd av sina "bröder" påanstalten.
Många är beredda att göra vad som helst för att nå dessa mål.

Datum: 990203 DN
Två fällda för mordet på Daniel Fitzpatrick


Av Annika Ånnerud


Två av de tre som åtalats för delaktighet i mordet på Daniel Fitzpatrickfälldes på tisdagen av Stockholms tingsrätt. De döms för medhjälp tillmord till sex respektive tre års fängelse.
Åklagaren yrkade i första hand på att båda skulle dömas för mord somgärningsmän, men det ansåg rätten inte bevisat.
Den tredje åtalade, en 33-åring som enligt åklagaren agerade lockfågel,frias från anklagelserna om medhjälp. Enligt tingsrätten är det styrkt atthan på mordkvällen stämt träff med Fitzpatrick och berättat det för en avde nu dömda. 33-åringen insåg sannolikt att Fitzpatrick därmed riskeradehot och våld. Men det är inte bevisat att han begrep att det gällde mord.
Fitzpatrick sköts i sin bil på väg till mötet med 33-åringen. Skottenavlossades från två passerande bilar. Vilka som sköt är okänt.
Mycket av bevisningen är uppgifter om telefontrafik som visar att de bådadömdas mobiltelefoner var vid mordplatsen. Där sågs också den enes bil.Men båda säger att andra personer använde bilen och telefonerna.
De två är vänner och med i mc-gänget Hog Riders, vilket enligt tingsrättenhar viss betydelse, genom den lojalitet som sägs finnas inom gruppen.
Det strängaste straffet får en 31-åring. Hans berättelse om sin ensammabarrunda på mordkvällen tror tingsrätten inte på. Inte heller tror den atthan sålt sin telefon några timmar före mordet, eftersom den sedan ringdetill många av hans bekanta. Enligt rätten är det styrkt att han själv hadetelefonen, var vid mordplatsen och att han samverkat med gärningsmännen.Han lämnade sedan platsen i en av bilarna som användes vid mordet.
Hans 38-årige kamrat har sagt att han lånade ut sin bil och mobiltelefontill två män som han inte vill berätta om. Enligt rätten talar mycket föratt han själv var på mordplatsen. Men det är inte tillförlitligt styrkt.Därför fälls han enbart för att ha lånat ut bil och telefon tillgärningsmännen.
Tingsrätten konstaterar att inget motiv klarlagts men noterar attFitzpatrick levde "ett liv där våld och hot förekom i stor omfattning".Han var också ledare för det så kallade Brödraskapet.
En av de två juristdomarna var skiljaktig och ville fria de båda.

Datum: 990228 TT""HEMLIGT"" TILLSLAG AV GÖTEBORGSPOLISEN
GÖTEBORG (TT)Polisen i Göteborg är uppenbarligen en större brottshärva påspåren.
På annat sätt kan inte tolka polisens fullständiga tystnadefter ett gripande natten till söndagen.
Enligt uppgifter till TT skulle nio personer med anknytningtill Brödraskapet, en sammanslutning av grovt belastadekriminella, ha gripits efter ett utpressningsförsök mot en krogi Älvängen, norr om Göteborg.
Polisen i Göteborg lade under söndagen helt locket på.Motvilligt bekräftar ett polisbefäl att sex personer gripits iÄlvängen. Men frågor om huruvida det var medlemmar iBrödraskapet och vilket brott det gäller, lämnas heltobesvarade.
Vi har lagt sekretess på det där, helt och hållet, sägervakthavande kriminalkommissarie Erik Lemken.
TT: Varför är ni så tysta?
Konsekvenser, det blir större. Vi måste vara mycketförsiktiga med det vi släpper, säger han.

Datum: 990302 TTSEX MÄN FRÅN BRÖDRASKAPET BEGÄRDA HÄKTADE
ALINGSÅS (TT)Sex män med anknytning till den kriminella sammanslutningenBrödraskapet begärdes på tisdagen häktade för att ha försöktutpressa en krog i Älvängen norr om Göteborg.
Två av männen, 24 och 37 år gamla, är misstänkta för försöktill rån och försök till utpressning. De kommer från två olikavästsvenska samhällen.
De övriga fyra männen, varav den yngste är 23 år och den äldste30 år, kommer från två städer i Mellansverige. De är alla fyramisstänkta för medhjälp till försök till utpressning.
Männen ställs under onsdagen inför häktningsdomare i Alingsåstingsrätt. Häktningsförhandlingarna kommer dock att hållas påpolishuset i Göteborg.
Polisen är mycket förtegen om misstankarna mot de sex männen.Klart är dock att de sex männen greps under natten till söndagenpå restaurangen i Älvängen, norr om Göteborg.
De hade då uppträtt i restaurangen under lördagskvällen medvästar som det stod ""Brödraskapet Wolf Pack"" på.
Brödraskapet grundades i mitten av 1990-talet påKumlaanstalten. I juni sköts Brödraskapets ledare DanielFitzpatrick ihjäl i sin bil i Stockholm.

Datum: 990324 TTLIVSTID FÖR MORD PÅ MEDFÅNGE
FALKÖPING (TT)Livstids fängelse för mord.
Så blev domen för den unge intern som i somras dödade enmedfånge på Tidaholmsanstalten.
Den 24-årige internen ville bli medlem i det kriminellanätverket Brödraskapet.
Det var motivet till mordet på den 49-årige medfången,konstaterar Falköpings tingsrätt i sin dom.
Mannen döms mot sitt nekande. Det finns heller inga vittnentill mordet.
Men tingsrätten menar att den tekniska bevisningen, i form avbland annat blodanalyser, är så stark att det räcker för enfällande dom.
Mordet på Fitzpatrick
Upprinnelsen till mordet ska ha varit när grundaren avBrödraskapet, Daniel Fitzpatrick, dagen före midsommaraftonsköts ihjäl i Stockholm. När 49-åringen fick veta detta yttradehan sig nedsättande om det kriminella gänget, vilket 24-åringenhörde.
Knappt två veckor senare hittades 49-åringen, som var svårthjärtsjuk, knivhuggen till döds i sin cell.
Den nu dömde internen har själv berättat i rätten att han varanhängare till Brödraskapet. Ett stort antal brev beslagtogs hos24-åringen vilka visade på hans koppling till organisationen. Iett av breven till honom står det: ""Men det är ju så att vivargar måste känna lukten och smaken av blod med jämnamellanrum, eller hur. Vi bestämmer över liv och död, så är detbara.""
Bytte kläder med offret
24-åringen var extrastädare på anstalten och kunde därför rörasig relativt fritt. Tingsrätten tror på åklagarens teori om attmannen efter mordet bytte kläder i 49-åringens cell. Han tog avsig sina egna blodiga, hängde dem i offrets garderob, tog ut49-åringens kläder och satte dem på sig.
Efter mordet gick rykten på anstalten om att en annan internvar skyldig. Men eftersom denne inte kan kopplas samman med deblodanalyser som gjorts på kläder så är han inte den skyldige,menar tingsrätten. Man konstaterar dock att 24-åringen kan hahaft en medgärningsman.

Datum: 990331 TTFÄNGELSE FÖR FÖRSÖK TILL UTPRESSNING
ALINGSÅS (TT)De två männen försökte pressa en restaurangägare i Älvängen,norr om Göteborg, till att betala fem procent av dagskassan förbeskydd.
På onsdagen dömdes de till ett års respektive ett halvårsfängelse.
De två männen, 24 och 37 år gamla, som båda har anknytningtill den kriminella sammanslutningen Brödraskapet, besöktetillsammans med kamrater den aktuella restaurangen under tvåkvällar i februari.
Den andra kvällen gick den yngre av männen ut i restaurangenskök och erbjöd ägaren att få köpa cigaretter billigt. När dennenekade sade mannen att antingen köpte han cigaretter ellerbetalade fem procent av restaurangens vinst. Han sade också attde skulle komma tillbaka varje vecka och hämta pengar. I gengäldskulle restaurangen få beskydd av Brödraskapet.
Restaurangägaren sade dock nej och bad sin medhjälpare att taladen hotfulle mannen till rätta. Hoten om misshandel ochsprängning av restaurangen upprepades dock nu också i närvaroav 37-åringen. Det var denne som varje vecka skulle kommatillbaka och hämta pengar.
Medhjälparen i restaurangen tog då kontakt med en man somansvarade för vakthållningen vid restaurangen. Sedan dennekommit till platsen och fått klart för sig vad som var på gångkontaktade han polisen. Det bestämdes då att polisen skullekomma till restaurangen efter stängning då pengarna skullelämnas över. Männen greps också inne på kontoret.
De två männen förnekar att det skulle ha förekommit några hoteller krav på pengar. Däremot medger de att det under kvällenvarit tal om försäljning av cigaretter.
Männen döms för försök till utpressning respektive medhjälptill försök till utpressning.

Datum: 990606 GTLeif har suttit längst i fängelse Haldo och Mari-Ann kämpar för att han ska släppas ut efter 18 år


JAN SPRANGERS


GÖTEBORG. Leif Axmyr, 60, är den fånge som suttit längst tid isvenskt fängelse - snart 18 år i sträck.
Han vet fortfarande inte när han släpps.
- Det är så fruktansvärt orättvist, säger Mari-Ann Jonsson ochhennes man Haldo i Göteborg, som kämpar för att Leif ska få etttidsbestämt straff.
Mari-Ann visar regeringens senaste avslag på en nådeansökan - detsjunde i raden.
- Justitieministern har inte ens brytt sig om att skriva underbeslutet!
Hon och Haldo, nyktra alkoholister sedan 8 år tillbaka, engageradesig i Leif Axmyrs öde sedan de sett ett TV-program där han var med.
- Haldo har också suttit i fängelse för många år sedan och kändeigen Leif. Han ropade "Sitter han fortfarande inne?" berättarMari-Ann och Haldo nickar medhåll.
Har hållit kontakten
De sökte upp livstidsfången och har hållit kontakten sedan dess.
Leif Axmyr är dömd till livstid för mord, grov mordbrand ochhemfridsbrott.
- Han ska sitta inne för det han gjort. Men inte tre gånger om!säger Mari-Ann bestämt.
På kriminalvårdsstyrelsen håller man med om att Leif Axmyr är ettsärfall.
- Det finns en som formellt har suttit längre, men han är sedanmånga år tillbaka överförd till en mentalvårdsinrättning. Av demsom nu sitter i fängelse är Axmyr den som suttit längst, förklararFredrik Wilhelmsson på kriminalvårdsstyrelsen efter att ha studeratstatistiken.
Få fångar kommer ens i närheten av den tiden. De som togs in efterAxmyr och fram till 85 - och fortfarande sitter - kan räknas på enahandens fingrar.
Skyldig till nya brott
Till stor del beror det långa fängelsestraffet på att Leif Axmyrunder fängelsetiden gjort sig skyldig till nya brott som olaga hot,grov skadegörelse med mera. Att han en tid engagerade sig i denkriminella organisationen Brödraskapet förbättrade knappast oddsen.
Nu har han dock skött sig förhållandevis bra under ett års tid.
Paradoxalt nog är det just det faktum att han suttit nästan helasitt liv i fängelse (han var en gammal kåkfarare långt innan hanfick sitt livstidsstraff) som nu fördröjer hans frigivning.
Kriminalvården har startat en utslussningsplan för honom, sominnebär att han gradvis flyttas till allt öppnare vårdformer som enförberedelse för ett normalt liv utan brott.
- De har haft nästan två decennier på sig och först nu sätter de migpå social träning. Dessutom säger de att jag är anstaltsskadad - dåär det ju inte bara mig det är fel på, utan också den så kalladevården, säger Leif Axmyr själv till GT.
Regeringen beslutar
Borde man inte, med tanke på utslussningsplanen, redan nu kunnabestämma ett datum då straffet anses avtjänat? Inte enligt RichardBernsten på kriminalvårdsstyrelsen, även om han påpekar att det ärregeringen som beslutar.
- När det gäller personer som varit intagna så länge, har vi behovav att i lugn och ro se hur de fungerar under allt öppnareförhållanden. Har man tidsbestämt straffet ska han ju friges varesig han klarar utslussningen bra eller inte. Men fungerarutslussningen bra, är vi beredda att om något år tillstyrka entidsbestämning, säger han.
Rädda att han knäcks
Mari-Ann och Haldo är rädda för att Leif Axmyr knäcks av de ständigaavslagen. Richard Bernsten medger att den risken finns.
- Men det är ju själva innebörden i ett livstidsstraff -obestämdheten. Att inte veta är ett straff i straffet, förklararhan.
GT-FAKTA
Fler än 90 livstidsfångar i sverige
o Livstidsstraffen har ökat och i dag finns ett relativt stort antallivstidare i Sverige. Innan det här året är slut är de troligenfler än 90. Och livstidarnas verkliga fängelsetid har blivit alltlängre, samtidigt som avslagen på nådeansökningar snarare är regelän undantag.
o Talet om "daltandet med brottslingar" har fått de senastejustitieministrarna att följa en hård linje, något som välkomnats avmånga.

Datum: 991019 TTMEDLEM I BRÖDRASKAPET HÄKTAD FÖR BANKRÅN
GÖTEBORG (TT)Han har utpekats som Sveriges farligaste våldsman.
Flera gånger har han lyckats rymma från fängelser en gång dåhan var dömd för mordförsök på en polisman.
Nu har 35-åringen häktats för ett bankrån i Mölnlycke.
Han utpekas också som en av ledarna för den kriminellaorganisationen Brödraskapet.
För fem veckor sedan rånades Föreningssparbanken i Mölnlycke.
När personalen kom till banken på morgonen väntade de tvårånarna utanför. De tvingade sig in i banklokalen och tog sedande tio i personalen som gisslan, en efter en. Personalentvingades under vapenhot låsa upp bankvalvet och rånarna fylldeen väska med pengar. Därefter försvann de i en bil som senarehittades brinnande på en parkeringsplats i Landvetter.
Men nu ser det ut som om rånet är på väg att klaras upp.
Hemligt
Fem personer har häktats av Mölndals tingsrätt.
Den 35-årige mannen greps i sin lägenhet i Norrköping i onsdagsi förra veckan tillsammans med en 31-årig kvinna. Påtorsdagsmorgonen slog polisen i Göteborg till mot ytterligaretre personer. En av dessa, en 29-årig man, är liksom 35-åringenhäktad som på sannolika skäl misstänkt för grovt rån.
Den 31-åriga kvinnan, liksom de övriga två, en 36-årig kvinnafrån Göteborg och en 29-årig man från Västsverige, är misstänktaför häleri.
Vid gripandena har polisen gjort beslag av pengar som manmisstänker kommer från bankrånet.
Kammaråklagare Thomas Mattsson har belagt alla inblandade medyppandeförbud och allt lyder under största sekretess.
Utredningen är känslig, säger Thomas Mattsson till TT.
Hur mycket pengar som rånarna fick med sig vid bankrånet villhan inte berätta.
Men det var en stor summa pengar, så mycket kan jag säga.
Rymde via lakan
Den 36-åriga kvinnan är en före detta kriminalvårdare. Hon komi kontakt med 35-åringen redan för sex år sedan på ett fängelse,enligt GT. När han rymde misstänktes hon för att ha hjälpt honomfly. Hon dömdes dock aldrig men fick däremot sparken frånjobbet.
Mannen dömdes i början av 1990-talet till sju och ett halvt årsfängelse för mordförsök på en polisman i samband med ettbankrån.
Han avtjänade sitt straff på Hallanstalten men rymde under enpermission 1996.
Även tidigare hade han rymt under fängelsestraff. Det var 1992då mannen försvann tillsammans med en kamrat från ett fängelse iVästverige. De två männen firade då, på klassiskt sätt, ner sigmed hjälp av lakan.
Annika Hansson/TT

Datum: 991205 TTNAZISTER HÄKTADE FÖR GROVT VAPENBROTT
JÖNKÖPING (TT)Ledaren för Brödraskapet Wolfpack och ytterligare en personfrån de fyra rikstidningarnas redovisning av kända nazister iSverige, häktades på söndagen i Jönköping, misstänkta för grovtvapenbrott.
Förhandlingarna hölls på polishuset under stortsäkerhetspådrag. Tretton poliser bevakade den sal rätten fåttlåna. En handfull personer som polisen beskriver som möjligabekanta till de båda misstänkta hade mött upp.
Häktningsförhandlingarna skedde inför stängda dörrar, ochpolisen är fortsatt förtegen om detaljerna kring brottet männenmisstänks för.
Den ursprungliga misstanken mot de båda, som greps utanförSkövde i onsdags kväll, omfattade även förberedelse till rån.
Rättens beslut om häktning gäller dock bara grovt vapenbrott.
Brotten männen misstänks för begicks i somras. I enförvaringsbox på Nässjö station lade de in en ryggsäck med treautomatvapen plus ammunition.
Polisen spanade på männen och tog hand om vapnen. När en av demisstänkta senare skulle ta ut väskan med vapnen från boxen fickhan enligt kvällstidningarna inte upp dörren och förstod då attnågot var galet.
Spaningarna mot männen har sedan pågått månad efter månad mendå de fyra rikstidningarna publicerade sitt porträttgalleribeslöt polisen att slå till.
Enligt kvällstidningarna fanns ytterligare en man med påplatsen vid händelserna i Nässjö. Han är en av de åtalade irättegången om polismorden i Malexander och var en av dem somfanns med i Lars Noréns pjäs 7:3. Något om honom vill polisenöverhuvudtaget inte kommentera, i utredningen kring vapenväskani skåpet på Nässjös järnvägsstation.