28 maj 2009

1996
Datum: 960105 Expressen

14 år för 23-åring

Av ANDERS FALLENIUS

Han är bara 23 år - men har redan lyckats bli dömd till svensktstraffmaximum.
Bankrånaren Jonas Oredsson tvingas nu skaka galler i 14 år.
I augusti förra året fritogs han av en maskerad man utanför Svea hovrätt.Jonas Oredsson hade då dömts till åtta års fängelse för flera rån.
Den 8 september slog han till på nytt. Tillsammans med två kamratergenomförde Oredsson ett dubbelrån mot Sparbanken och Handelsbanken iGustavsberg. En kassörska togs som gisslan.
Efter en dramatisk båtflykt kunde polisen gripa samtliga när de senaregick i land.
Erkänner inte
I förhören har ingen av dem erkänt - trots att polisen tog dem mer ellermindre på bar gärning.
Men Nacka tingsrätt tror inte på dem. Jonas Oredsson har nu dömts till sexårs fängelse för dubbelrånet, medan kamraterna fick åtta respektive sjuår.
Med den gamla domen innebär det att Jonas Oredsson nu uppnått så kallat"straffmaximum": 14 års fängelse.
Det är mycket ovanligt i Sverige. Tidigare har exempelvis militärligansledare Carl Sumonja dömts till samma straff.
Expressen har i flera tidigare artiklar berättat om Jonas Oredssons närakontakter med kriminella mc-klubbar. Han var till en början medlem iPowers MC - som sympatiserade med Bandidos.
Numera har han dock gått över till Brödraskapet MC - en klubb som bildatsinne på fängelser och som uteslutande består av mycket tunga brottslingar.
Klubben sympatiserar med Hells Angels.* * * * *BildtextHär grips Jonas Oredsson av polis. Foto: ANDERS LETTERHAG

Datum: 960214 Expressen


Brödraskapet MC skryter med att de är landets grövsta brottslingar

ANDERS FALLENIUS, NICLAS LÖVKVIST

De kallar sig Brödraskapet MC.
Medlemmarna är några av landets grövsta brottslingar - och använder detsom argument för att få bli stödklubb till Hells Angels.
Expressen kan i dag publicera dokument som visar vilka som är med iBrödraskapet MC.
Klubben bildades i somras och består av ett trettiotal personer. De flestaavtjänar just nu långa straff på landets säkraste kriminalvårdsanstalter:Kumla, Tidaholm och Hall.
Presidenten i klubben är dömd till åtta års fängelse för grovt rån.
"Riktigare
än statens"
Han har tidigare varit misstänkt för polismordet i Högdalen.
Polisen anser att han är en ledande gestalt i Stockholms undre värld. Detsägs att det är han som lärt upp delar av den nya rånargeneration som desenaste åren har stått för många av de grova bank- ochvärdetransportrånen.
I flera brev till Hells Angels och dess stödklubb MC Sweden i Stockholmbeskriver presidenten i Brödraskapet MC sina idéer och planer för den nyaorganisationen.
"Hells Angels är en organisation som står utanför samhället och har sinaegna lagar och syn på vad som är rätt eller fel. Vi inom Brödraskapettycker HA:s lagar och regler för oss är riktigare än statens. Dom enda vikan tänka oss att samarbeta med och lyda under är Hells Angels och derasofficiella supporterklubbar, till exempel Choppers Nord o Syd i Stockholmoch MC Sweden."
Till ett brev daterat den 26 juli förra året bifogar presidenten också enmedlemsförteckning:
"Den följande rullan är medlemmar i vårt brödraskap. Vi har som mål attöka mycket långsamt och bara med beprövade gubbar och inte förväxlas mednågot mesigt förtroenderåd! Alla medlemmar är dömda för de "rätta"brotten."
Bland dem finns tre livstidsdömda mördare.
En av männen har redan avtjänat 18 år utan nåd.
En annan betraktas som en av Sveriges farligaste psykopater. 1982 mördadehan två personer i en lägenhet i Gävle.
Fem av medlemmarna, bland dem klubbens "säkerhetsansvarige", har dömts förmordförsök på poliser.
16 av medlemmarna har dömts för grova rån. Bland dem finns Jonas Oredsson,23, som nyligen dömdes till 14 års fängelse. Brödraskapet ska verka föratt ta makten bakom murarna på landets riksanstalter.
Brevet från
Kumla
I ett brev till Hells Angels skriver presidenten från Kumla:
"Just nu koncentreras en hel del av vår planering och utveckling på ett avvåra mål: att ta över (gradvis) större delen av "kioskverksamheten" häroch på så sätt bli ekonomiskt vinstgivande så fort det går. Till skillnadfrån vissa "rå-nassegäng" respekterar vi andra gäng och samarbetar i allstillhet med deras ledare. Utlänningar är ju 80 procent av marknaden här"

POLISEN FÖLJER DEM NOGA

Polisen följer Brödraskapet MC noga.
- Det är rena våldspsykopater, säger en av rikskriminalens experter.
Polisen vet att Brödraskapet MC har kontakter med Hells Angels och dessstödklubbar, men tror att Brödraskapet kan komma att närma sig Bandidos -Hells Angels dödsfiender.
- Brödraskapet imponeras av Hells Angels, men frågan är vad som händer dendagen det går upp för dem att Bandidos är klart våldsammare och står försin kriminalitet på ett helt annat sätt än Hells Angels.
Rikskriminalen avfärdar Brödraskapets egna uppgifter om att klubben blandannat ska arbeta socialt och hjälpa kriminella att återanpassas.
- Det räcker med att titta på en del av medlemmarna för att förstå att detär rent skitsnack.* * * * *BildtextDe flesta av Brödraskapets medlemmar avtjänar långa fängelsestraff på landets säkraste kriminalvårdsanstalter: Kumla, Tidaholm och Hall.

Datum: 960316 Expressen

Brödraskap för mördare

ANDERS FALLENIUS, NICLAS LÖVKVIST

Mord, rån, mordförsök på poliser och misshandel är meriter som kan ge enplats i Brödraskapet.
Hittills har ett 30-tal av landets grövsta brottslingar beviljatsmedlemskap.
Tre mördare och sexton ökända rånare är några av dem.
Expressen avslöjade medlemmarna i Brödraskapet i en artikel den 14februari i år, se faksimilet.
Brev och andra dokument från Brödraskapet MC, som Expressen har tillgångtill, visar att gänget använder sina kriminella meriter för att få blistödklubb till Hells Angels.
"Meriterna" - de grövsta våldsbrotten som det går att dömas för i Sverige-har specificerats i en maskinskriven lista till Hells Angels.
På landets slutna riksanstalter - Kumla, Hall och Tidaholm - bedriverBrödraskapet MC en intensiv verksamhet för att befästa sin position som enmakt att räkna med.
En viktig del av organisationens verksamhet tycks vara att ta över ochdriva den vinstgivande handeln med narkotika och andra varor innanförmurarna. Informationen är skrämmande i sin detaljrikedom.
Vad klubbens medlemmar ska ägna sig åt utanför murarna är något oklart,men läser man i organisationens egna papper tycks det klart att just denkriminella erfarenheten är vad som gör dem lämpliga för att kunna arbetatillsammans med Hells Angels och deras stödklubbar.
Själva hävdar klubben, genom sin sekreterare, att syftet är att hjälpavarandra i återanpassningen till samhället.
- Det som polisen påstår är bara skitsnack. Vi är seriösa, harsekreteraren förklarat för Expressen.
Sex medlemmar i klubben har nu avtjänat sina straff och är åter ute ifriheten.
Ett stort antal polismän som Expressen talat med, på olika tjänster inomkåren, befarar att Brödraskapet kan komma att utveckla sig till landets isärklass farligaste kriminella.
De närmaste åren kommer flera av de tongivande gestalterna inomBrödraskapet att lämna livet inom murarna.

Datum: 960316 Expressen

Expressen låter sig inte tystas av hot

Expressens rättsreportrar Anders Fallenius och Niclas Lövkvist är hotadetill livet för sin granskning av mc-klubben Brödraskapet MC.
Klockan halv tolv i går förmiddag ringde en av mc-gängets ledare tillExpressens rättsredaktion.
Ledaren är en av landets grövsta brottslingar, dömd till livstids fängelseför två mord.
Anders Fallenuis och Niclas Lövkvist författade i februari i Expressen enunik serie om de kriminella mc-gängens verksamhet.
Brödraskapet MC utgörs, enligt Expressens dokument, av ett 30-tal avlandet absolut grövsta våldsbrottslingar. Tre av dem är livstidsdömda förmord, sexton är dömda för grova rån.
Artikelserien framstår i dag, efter händelserna i Helsingborg och mordet iKöpenhamn som än mer angelägen och ytterst aktuell.
I en av artiklarna beskrev en polisman vid rikskriminalen den nu hotandeledaren och hans kumpaner som "psykopater", vilket var huvudskälet förledaren att formulera sitt hot: om vi inte slutar skriva "osanningar" omhonom kommer reportrarna att dödas.
- Jag behöver bara slå ett telefonsamtal så är det klart, förklarade han.
En eventuell polisanmälan skulle bara skynda på det hela, förtydligademannen vid senare samtal.
Vi tar hotet på stort allvar.
Liksom polisen tar hotet på stort allvar.
Självklart fortsätter Expressen med rapporteringen kring mc-gängen ochderas kriminalitet och självklart har vi polisanmält hotet.
Vi kan inte låta dessa grovt kriminella våldsgäng styra vårt handlande ochvad vi publicerar.
De veritabla terroristmetoder gängmedlemmen hotar med, och andramc-klubbsmedlemmar nyligen gjort verklighet av, måste i stället bekämpas.
Det ska självklart ske genom fri och omfattande rapportering i våratidningar, i radio och TV, men också med betydligt kraftfullare insatserav samhället i övrigt.
Tidigare har dessa mc-klubbar satt rättssamhället ur spel genom att hotavittnen och därmed omöjliggöra rättvisans gång.
Nu försöker de med sina hot sätta information och yttrandefriheten urspel. Expressen låter sig inte tystas av dessa våldsgalningar.
Nu är det också dags för den högsta polisledningen och våra politiker attgöra sitt, att handla snabbt och resolut.
Vi har fått nog av detta moderna Vilda Västern!
Hot kan aldrig tysta oss.
- CHRISTINAJUTTERSTRÖM

Datum: 960317 Expressen

De hotar allt fler.
Hög chef fick hotbrev från intern

Av THOMAS MATTSSON

Kriminalvårdsstyrelsens säkerhetschef Per Colliander har hotats avBrödraskapet MC.
Det är samma mc-gäng som hotar journalister på Expressen som skriver omkriminella mc-ligor.
Den man som hotade Per Colliander är dömd till åtta år i fängelse för detuppmärksammade Ringen-rånet.
Expressens omfattande granskning av brott som begås av medlemmar imc-klubbar uppskattas inte av dem som avslöjas.
I går skrev Expressens chefredaktör Christina Jutterström om mordhoten motreportrarna Anders Fallenius och Niclas Lövkvist.
Anders Fallenius och Niclas Lövkvist kontaktades av en man som är dömdtill livstids fängelse för två mord. Han är ledare för Brödraskapet MC somutgörs av ett 30-tal av landets grövsta brottslingar.
Säkerhetschef
Brödraskapet MC har också hört av sig till Per Colliander, som ärkriminalvårdsstyrelsens säkerhetschef.
- Jag har blivit hotad av Brödraskapet, berättar Per Colliander, och detvar faktiskt efter uttalanden i Expressen.
- Jag sa: "De här grupperna utnyttjar vår demokrati på ett felaktigt sätt.Därför borde vi också kunna ha en begränsning i demokratin för dem".
- Och detta tyckte de inte om...
En av medlemmarna i Brödraskapet MC är en 43-årig man som 1992 var med omvärdetransportrånet i köpcentret Ringen i Stockholm och dömdes till åttaår i fängelse. Han hörde av sig till Per Colliander:
- Jag fick ett brev hem som var undertecknat med namn. På kuvertet stodmitt personnummer.
Säkerhetschefen är en hatad man bland mc-gängens medlemmar.
Per Colliander hävdar nämligen att det finns klara kopplingar mellanorganiserade nynazister och kriminella mc-klubbar, och tillsammans medgeneraldirektör Bertel Österdahl är det han som skriver under alla beslutsom rör mc-klubbarnas medlemmar.
Trakassera
Kriminalvårdsstyrelsen har också beslutat att placera intagna medlemmarlångt från sina hemorter för att deras kamrater inte ska kunna trakasserapersonalen på fängelserna.
En sån person är Thomas Möller. Han är president för Hells Angels iDjurslöv och placerades först på Tygelsjöanstalten just utanför Malmö. Mendetta ändrades till Härnösand 80 mil bort, ett beslut som överklagades mensom länsrätten gav rätt.
Per Colliander känner väl till Brödraskapet MC och konstaterar att "det ärju de tyngsta intagna vi har".

Datum: 960318 Expressen

Benny lever i skräck

Av NICLAS LÖVKVISToch THOMAS MATTSSON

Benny har dömts till döden av Brödraskapet MC.
Men han är oskyldig till "brottet".
Han är ingen tjallare.
I den nya mc-klubb som nu sprider skräck på svenska fängelser finns en57-årig man som sedan 1982 suttit i fängelse.
Han är dömd till livstid och är nu inspärrad på Österåkeranstalten, därhan har fått en egen avdelning.
Mannen är god vän med Brödraskapets president och har själv varit ansvarigför mc-klubbens säkerhet.
Benny som i höstas satt på Österåkeranstalten lever i dag i skräck för57-åringen, som har dömt sin medfånge till döden.
Vårdare misshandlades
Benny råkade bli inblandad i ett gammalt bråk som började påKumlaanstalten då två personer misshandlade en vårdare.
De bägge fångarna förflyttades omedelbart till Hall respektive Tidaholm,men råkade ett år senare placeras tillsammans igen på anstalten iÖsteråker.
Där avslöjade personalen en flyktplan. Männen hade planerat att tagisslan. En av dem skickades därför till Hall och den andre fick åkatillbaka till Tidaholm.
När detta skedde fick den 57-årige ledargestalten inom Brödraskapet försig att medfången Benny hade "golat", alltså tjallat. Han bestämde sigför att frysa ut mannen och fick med sig alla andra fångar påavdelningen. Men det var inte nog för Brödraskapet. I närvaro avfängelsepersonalen förklarade 57-åringen:
- Jag ska döda dig!
Hotet bedöms som synnerligen allvarligt. 57-åringen dömdes 1982 tilllivstidsstraff för två mord, mordbrand och grovt hemfridsbrott.
Han mördade båda två
Han hade satt in en annons i lokaltidningar om att få börja brevväxla"... med en snäll och trevlig flicka, gärna religiös".
En 20-årig kvinna svarade och blev vän med 57-åringen, som börjadebetrakta henne som sin flickvän. Under en permission ringde han och saatt han var på väg till henne.
- Men jag har ju fästman? sa hon förvånat.
Då köpte 57-åringen en tågbiljett till Gävle på Stockholms Central. Närhan kom fram mördade han både kvinnan och hennes kille.
Benny sitter fortfarande i fängelse.
FOTNOT: Benny är ett fingerat namn.

Datum: 960318 expressen

ALLA ÄR DÖMDA FÖR GROVA BROTT

Av NICLAS LÖVKVIST och THOMAS MATTSSON

Brödraskapet MC värvar aktivt medlemmar som är dömda för "de rättabrotten".
Ett av de senaste nytillskotten är den 20-åring som mördadeishockeyspelaren Peter Karlsson i Västerås förra året.
Han passar perfekt in på gängets önskelista: är både nazist och mördare.
I material som Expressen har tillgång till framgår klart att Brödraskapetinte släpper in vem som helst som ny medlem - tvärtom.
I ett brev till Hells Angels skriver klubbens president:
"Vi har som mål att öka mycket långsamt och bara med beprövade gubbar...Alla medlemmar är dömda för de "rätta" brotten". Givetvis har snutens håvinte fångat in alla de våra, men vi föredrar att icke dömda behåller sinaidentiteter anonyma och icke "röjda" status."
Brödraskapet har som ambition att vara den hårdaste och tuffastemc-klubben i landet. I en kommentar till organisationens egenmedlemslista, konstaterar presidenten kort i ett brev: "den är grym".
Ett krav för att bli accepterad som medlem är att man aldrig har tjallatpå någon eller ens erkänt något eget brott. Dessutom måste de visa uppsina domar och vara kända som tuffingar även inom murarna.
Bland medlemmarna återfinns till exempel:
o Tre livstidsdömda mördare.
o En av dem har suttit 18 år i fängelse utan nåd.
o Fem medlemmar som har dömts för mordförsök på poliser.
o 16 personer dömda för grova rån. En av dem är Jonas Oredsson, 23, somnyligen dömdes till 14 års fängelse.
Den 20-årige nynazist som förra året dömdes till åtta års fängelse fördråp på hockeyspelaren Peter Karlsson i Västerås är nybliven medlem iBrödraskapet.
Enligt brev och andra dokument framgår tydligt att klubben starkt harinspirerats av "The Ayrian Brotherhood", en nynazistisk organisationverksam inom det amerikanska fängelsesystemet.* * * * *Bildtext"SERGEANT AT ARMS". En 57-årig dubbelmördare som avtjänar livstidsstraff för dubbelmord. Sitter på Österåkersanstalten och har täta kontakter med Brödraskapets president. 57-åringens ställning inom Brödraskapet är för tillfället oklar. Bilden togs 1982 när han dömdes till livstids fängelse för dubbelmord på en kvinna och hennes fästman.

Datum: 960318 Expressen

Mc-ledarna utfärdar dödsdomar

Detta är ledarna för den hittills farligaste sammanslutningen av grovavåldsbrottslingar i Sverige.
Tillsammans har de bildat Brödraskapet MC.
Inne på slutna riksanstalter beordrar de mord på personer som vägrar attunderordna sig Brödraskapet.
Expressen kan i dag avslöja nya uppgifter om mc-klubben Brödraskapet sombestår av ett 30-tal brottslingar.
Brödraskapets 43-årige president har utfärdat en dödsdom mot en man somdärför har getts ny identitet och skyddade personuppgifter. Orsaken är attpresidenten planlade ett rån i Nacka som kamraten och en annan man skulleutföra. Rånet misslyckades, bägge greps, men trots detta kräverpresidenten 300 000 kronor av dem.
"En av er
ska dö"
- En av er ska dö och den andre ska betala 300 000 kronor, har presidentenförklarat.
Brödraskapet tolererar nämligen inte att någon sätter sig emot det.
Expressens reportrar Anders Fallenius och Niclas Lövkvist har mordhotatsav en 57-årig dubbelmördare i Brödraskapet och tidningen har bombhotatsför att förmås ta tillbaka den polisanmälan som gjorts.
Inom kriminalvårdsstyrelsen växer nu oron för Brödraskapet. Orsaken är attde som är med i mc-klubben alla bevisat att de är redo att ta till våld omde inte får sin vilja fram. Den som vågar opponera sig mot Brödraskapeteller kritiserar det utsätts för hot.
Skulle frita
mördaren
Ett exempel på Brödraskapets våldsamhet är den 31-årige man som är"Sergeant at arms" i klubben, alltså säkerhetsansvarig.
Han frigavs i augusti förra året från Kumla sen han avtjänat ett sexårigtstraff för rån och grov misshandel. 31-åringen hade fått i uppdrag att påfri fot organisera en fritagning av den 57-årige dubbelmördaren som sitterpå Österåkeranstalten.
40-åring
sköts ner
Men planerna sprack när 31-åringen i december bestämde sig för att förstskjuta en person i Borlänge. Han sköt ner en man i 40-årsåldern och grepssnabbt för mordförsök.
- Det som skiljer Brödraskapet från andra grupper av kriminella är att domhär inte tvekar. De kommer inte med tomma hot, det här är killar som slårtill, säger en polisman.
Brödraskapet har förklarat sitt stöd för Hells Angels och dess stödklubbMC Sweden i Stockholm.
Jorma Varhevaara, en av MC Swedens ledare, brukar besöka Brödraskapet ifängelser och när MC Sweden invigde sin nya lokal i Bromma var dotterntill Brödraskapets fängslade president inbjuden som hedersgäst.
God vän med
torpeden
En 40-årig medlem i Brödraskapet, dömd för rån och mordförsök, är dessutomnära vän med den 26-årige torped som samlar in pengar till Hells Angelsstödfond för fängslade kamrater.
Torpeden är dömd för dråpförsök och narkotikabrott och rymde i januarifrån Österåkeranstalten.
Han greps igen tre dagar senare.
BRÖDRASAKPET:
PRESIDENTEN. En 43-årig rånare som dömts till åtta år i fängelse förvärdetransportrånet i köpcentret Ringen i Stockholm 1992. Nu sitterpresidenten på Hallanstalten. Han har förhörts om mordet på polismannenLeif Widengren, 53, i Högdalen 1992.
VICE PRESIDENTEN. En 39-årig rånare som dömts till fyra år och sex månaderi fängelse. Sitter på Norrtäljeanstalten och är ansvarig för Brödraskapetsnya skinnvästar. Efter sin senaste permission kom han med den nyaklubbvästen till fängelset.
"ROAD CAPTAIN". En 43-årig man som tidigare avtjänat straff för vållandetill annans död och som nu är "Road captain", han organiserar transporteroch sköter klubben eftersom han är på fri fot. Får pengar från andramedlemmar för att driva verksamheten.
SEKRETERAREN. En 32-årig rånare som gjort sig skyldig till mordförsök påen polis och dömts till sju år och sex månader i fängelse. Nu sitter hanpå Hall och är mc-klubbens talesman. En av dem mest drivande iBrödraskapet.
"SERGEANT AT ARMS". En 30-årig man som är ansvarig för klubbens säkerhet.Förra året släpptes han efter ett sexårigt straff för rån och grovmisshandel. Efter frisläppandet greps han igen, han hade åkt till Borlängeoch skottskadat en man.

Datum: 960319 Expressen

Brödraskapet lierar sig med Asa MC

Av CHRISTIAN HOLMÉN och THOMAS MATTSSON

Brödraskapet MC har lierat sig med Asa MC.
Asa MC har medlemmar som dömts för rån och narkotikabrott.
Expressens granskning av mc-klubben Brödraskapet, som bland sina 30-taletmedlemmar har tre mördare och fem personer dömda för mordförsök påpoliser, visar en koppling till Asa MC.
Asa MC har sin lokal i Länna i Stockholm och är en liten klubb med baraknappa tio medlemmar.
Men precis som i Brödraskapet är medlemmarna i Asa MC kriminellt belastade- med råndomar, grova narkotikabrott och mindre förseelser bakom sig.
Tog två pistoler
I juli 1995 greps tre medlemmar sedan de prejat ett fordon av vägen ochhotat en man. Polisen beslagtog två pistoler.
- De håller på med att rusta upp sin lokal, säger en mc-spanare vidSödertörnspolisen om Asa MC.
Inom Brödraskapet pågår en insamling till den nya lokalen och flerapersoner har uppmanats att satsa 50 000 kronor.
Meningen är att Brödraskapet i sommar, när flera medlemmar frigetts, skaha ett klubbhus. Brödraskapet har uttalat sitt stöd för Hells Angels ochstödklubben MC Sweden, och polisen tror att Brödraskapet nu mer ellermindre har gått samman med Asa MC.
Expressen har i flera artiklar kartlagt Brödraskapet, och uppmärksamhetenfick en 57-årig medlem som avtjänar livstids fängelsestraff för dubbelmordatt mordhota två av Expressens reportrar.
I samma klubb
För poliser och personal på kriminalvårdsanstalter är det en skakandeutveckling att landets grövsta brottslingar gått samman i en mc-klubb.
- Mycket arbetsamt. Vi har inte haft så många från Brödraskapet härtidigare, de har mest suttit på Kumla, men nu har vi fått några, sägeranstaltsdirektör Gunilla Ternert på Hall utanför Södertälje.

Datum: 960324 Expressen

Nu är Zethraeus en av dem. Mördarnas eget mc-gäng

Stureplansmördaren Tommy Zethraeus, 26, har fått en ny familj.
Innanför fängelsemurarna.
Expressen kan i dag avslöja att Zethraeus blivit provmedlem i den mestblodbesudlade kriminella organisationen i landet, Brödraskapet MC.
I ett antal reportage den senaste månaden har Expressen granskatBrödraskapet MC.
Granskningen har bland annat lett till mordhot mot Expressens reportrarAnders Fallenius och Niclas Lövkvist.
Brödraskapet MC har ännu bara ett 30-tal medlemmar.
Av dokument som beslagtagits hos medlemmar av Brödraskapet framgår tydligtatt de inspirerats av "The Aryan Brotherhood", en nynazistisk organisationinom det amerikanska fängelsesystemet.
Samtliga som beviljats medlemskap i Brödraskapet MC räknas till landetsgrövsta brottslingar.
Tommy Zethraeus ordnade sin inträdesbiljett när han kallblodigt tryckte inavtryckaren på sin automatkarbin och sköt ihjäl fyra unga människor itrappan vid restaurang Sturecompagniet.
"Det kunde gått åt
ett antal snutar"
För att bli medlem i Brödraskapet MC ska man, enligt klubbens egnadokument, aldrig ha tjallat på någon, aldrig erkänt egna brott och gjortsig känd som tuffing också innanför fängelsemurarna.
Zethraeus uppfyller alla dessa krav.
I den enda intervju han gett i fängelset sa Tommy Zethraeus bland annat:
Om sin tid på flykt:
- Det kunde ha gått åt ett antal snutar.
Om sitt vapen:
- Det går som varm kniv genom smör, det är inget problem.
Om en av dem han sköt ihjäl, dörrvakten Jocke Jonsson:
- Men när nu ändå några dog så var det bra att en av dem var dörrvakten...Han fick leken tåla.
Brödraskapet MC bildades på Kumlaanstalten, där klubbens vicepresident harsuttit. Just nu avtjänar flera hangarounds och prospects, anhängare ochprovmedlemmar, straff på Kumla.
Tommy Zethraeus avtjänar sitt fängelsestraff på Hall utanför Södertälje.
Han har den senaste tiden haft omfattande kontakter med en 57-årigdubbelmördare som avtjänar livstidsstraff på Österåkeranstalten.
57-åringen är en av ledargestalterna inom Brödraskapet MC och god vän medorganisationens president, en 43-åring som dömts till åtta års fängelseför värdetransportrånet i köpcentret Ringen i Stockholm 1992.
Mördare, rånare
och nynazister
Det är dokumentation av dessa kontakter som visar att Tommy Zethraeus nuofficiellt upptagits i brödraskapet som provmedlem.
Bland de andra medlemmarna finns:
o Tre livstidsdömda mördare, varav en har suttit 18 år i fängelse utannåd.
o Fem män som dömts för mordförsök på poliser.
o 16 personer dömda för grova rån. En av dem är Jonas Oredsson, 23, somnyligen dömdes till 14 års fängelse.
o En 20-årig nynazist som fick åtta års fängelse för att han knivdödadehockeyspelaren Peter Karlsson i Västerås.
En av ledarna inom Brödraskapet har meddelat Expressen att organisationenär "officiell supporterklubb" till Hells Angels sedan en månad.
Just nu är färre än tio av Brödraskapet MC:s medlemmar på fri fot.
Fler släpps från olika anstalter under våren.
BildtextTommy Zethraeus - dömd till livstid för mord. Expressen har i flera avslöjande artiklar berättat om Brödraskapet. Expressens reportrar har därefter hotats till livet.

Datum: 960325 Expressen

Nya hot från MC-gängen

Av CHRISTIAN HOLMÉN och PER NILSSON

Brödraskapet MC fortsätter att sprida skräck.
Expressen kan i dag avslöja att en anställd inom kriminalvården tvingatsgå under jorden med sin familj efter ett direkt hot från gängmedlemmar.
- De skrev att de visste var hans barn gick i skola, säger Arne Axberg,säkerhetsansvarig på Österåkersanstalten.
Expressen skriver i dag på ledarsidan om hoten mot Expressens reportrarAnders Fallenius och Niclas Lövkvist. Hot har också riktats direkt motchefredaktör Christina Jutterströms familj.
Men det är inte bara Expressen som drabbats av Brödraskapets försök attslippa obehaglig uppmärksamhet.
Tvinats gå
under jorden
En anställd inom kriminalvården har under den senaste veckan tvingats gåunder jorden tillsammans med sin familj efter hot från Brödraskapet. Hotenframfördes i ofrankerade kuvert som stoppades i mannens brevlåda i hemmet.
- Det första brevet kom för sex dagar sedan, det fanns inte ett endafingeravtryck på det, säger Arne Axberg.
Brevet löd:
"Sluta trakassera... (namnet på en 57-årig dubbelmördare) ...och slutaläsa hans brev eftersom vi vet var du bor och var dina barn går i skola."
57-åringen är samma person som ringt upp Expressen och mordhotatmedarbetare. Han har en central ställning inom Brödraskapet.
- Inom kriminalvården har vi i två år förberett oss för att ta emotpersoner ur de kriminella mc-gängen, och lyckats bra. Men vi var aldrigberedda på att en liknande maffiaorganisation skulle bildas inne påanstalterna, av brottslingar dömda för grova våldsbrott. Vi vet heltenkelt inte hur vi ska hantera dem, säger Arne Axberg.
Brödraskapet MC består i dag av ett 30-tal av landets grövstavåldsförbrytare. Tre medlemmar avtjänar livstidsstraff för mord, fem hardömts för mordförsök på poliser och 16 personer har dömts för grova rån.
Den kriminalvårdsanställde och hans familj flyttades återigen i lördags.
"Vicepresidenten" i Brödraskapet MC hade permission fredag-lördag. Hanskulle ha skuggats dygnet runt av spanare från rikskriminalen. Men mannenlyckades skaka av sig poliserna efter bara en kort stund. Därefterförsvann han.
Bedömdes
vara i fara
Polisen bedömde att den hotade mannen och hans familj var i fara.
- Det är klart att det är oerhört jobbigt att leva under hot, säger ArneAxberg.
I går avslöjade Expressen att en av Sveriges mest kända massmördare,Stureplansmördaren Tommy Zethraeus, 26, antagits som provmedlem iBrödraskapet MC.
Zethraeus avtjänar livstids fängelse för mord på fyra personer.
Arne Axberg bekräftar att polis och kriminalvård fått uppgifter om dettagenom beslag av olika dokument hos personer inom Brödraskapet.
Andra källor inom kriminalvården uppger för Expressen:
- Det är ingen slump att just Zethraeus släpptes in i organisationen, enav huvudpersonerna inom Brödraskapet sitter i fängelse på grund avvittnesmål från Jocke Jonsson, dörrvakten som Zethraeus sköt ihjäl.
Zethraeus
söker skydd
Arne Axberg tror att Zethraeus troligen anser sig behöva det skydd som ettmedlemskap i Brödraskapet eventuellt ger.
- Vi vet att det finns mordhot mot Tommy Zethraeus, som medlem iBrödraskapet är risken mindre att någon vågar ge sig på honom, säger ArneAxberg.
Polisen vet att Brödraskapet har kontakter inom olika myndigheter.
För bara en vecka sedan avslöjades en anställd på en kriminalvårdsanstaltsom tagit emot pengar av medlemmar i Brödraskapet för att utföra vissatjänster.
Mannen är nu avstängd från sin tjänst i avvaktan på att fallet skabehandlas i ansvarsnämnden.* * * * *BildtextSkrÄcken sprids Över muren. Säkerhetschefen på Österåkersanstalten norr om Stockholm bekräftar att en anställd inom kriminalvården fått hotbrev och tvingats gå under jorden. I helgen skulle en medlem av Brödraskapets MC skuggas under sin permission - men polisen tappade honom efter bara en kort stund. Foto: ULF BLUMENBERG

Datum: 960325 Expressen

Lämna oss i fred!

Expressen låter sig aldrig tystas. Efter de senaste dagarnas publicitetkring de hot som uttalats mot tidningen vill vi upprepa detta, ochsamtidigt rikta en maning till våra politiker, polisen och den berördaMC-klubben.
Tre av våra reportrar har tvingats gå under jorden. Chefredaktör ChristinaJutterströms familj har utsatts för grova hot.
Orsaken är den artikelserie om kriminella motorcykelgäng somjournalisterna Anders Fallenius och Niclas Lövkvist skrev i februari. Enpolisman vid rikskriminalen beskrev där ledaren för Brödraskapet MC ochhans kumpaner som "psykopater".
Den utpekade ledaren - som avtjänar ett livstidsstraff för två mord -ringde den 15 mars till tidningen och sade att reportrarna skulle dödas,om de inte slutade skriva "osanningar".
- Jag behöver bara slå ett telefonsamtal, förklarade han.
Sedan har det kommit ytterligare hot, anonymt, om bland annat bilbomber.Händelserna är polisanmälda och alla berörda står under polisens beskydd.
Det kan inte nog betonas hur allvarligt vi på Expressen uppfattarMC-gängets hot. När den organiserade brottsligheten ger sig på tryck- ochyttrandefriheten måste rättssamhället dra en knivskarp gräns.
Vi har sett hur journalister hotas och förföljs i andra länder - Italien,Algeriet, Ryssland. När gangsterväldet tar överhanden och massmediertystas är demokratin alltid i fara. Därför gäller det att lyssna på varjevarningssignal och att bilda enad front mot våldet.
I höstas sände TV-programmet "Striptease" en intervju medStureplansmördaren Tommy Zethraeus, där han oemotsagd påstod att det kanvara befogat att döda poliser. Om journalister rapporterade "fel" fickockså de räkna med att riskera livet.
Hoten från Mc-kretsarna är en fortsättning på samma vidriga tema: mördareoch banditer tror att de kan diktera villkoren för rättsväsendet ochjournalistiken.
Om vi viker en enda tum kommer de till sist att kunna göra det. Följdenskulle bli maffiavälde och ett räddhågat samhälle där det offentligasamtalet tonas ner till en viskning.
Vi på Expressen tänker aldrig acceptera något sådant. Vi vädjar till vårapolitiker och till polisen att tala ut, och att bemöta dessa kriminellautmaningar på ett kraftfullare sätt än tidigare. Det behövs mer resurser,bättre samordning och tydligare prioritering.
Medlemmar i Brödraskapet MC har sagt att klubben är till för attåteranpassa brottslingar. Presidenten för organisationen har förnekat atthan hotat Expressens anställda.
Till dem vill vi rikta en uppmaning:
Om ni menar allvar med dessa uttalanden, ta då tydligt avstånd från demetoder som använts för att tysta oss på tidningen. Vårt jobb är attgranska och avslöja, att informera allmänheten. Vi kräver att få göradetta utan fara för livet.
Lämna oss i fred!

Datum: 960325 DN

Reportrar gömmer sig efter hot

Tre av Expressens reportrar har tvingats gå under jorden sedan de skrivitom mc-gänget Brödraskapet MC. Även chefredaktör Christina Jutterströmsfamilj har hotats. Polisen har nu skärpt bevakningen av gängmedlemmarna.
Det första hotet framfördes fredagen den 15 mars. En av reportrarna fickdå ett telefonsamtal från en livstidsdömd fånge som dömts för två mord.Han hade utpekats som en av ledarna i "Brödraskapet". Om inte tidningenslutade skriva "osanningar" om klubben så kunde tidningensrättsreportrar råka illa ut.
Dagen efter, lördagen den 16 mars, skrev chefredaktören ChristinaJutterström en artikel med rubriken "Expressen låter sig inte tystas avhot", och ytterligare artiklar om mc-gänget publicerades.
Samma kväll framfördes ett anonymt telefonhot till en av Expressenstjänstgörande redaktörer. Under den gångna veckan har även hot framförtsmot Jutterströms vuxna dotter.
Christina Jutterström vill inte för TT kommentera de åtgärder tidningenvidtagit, men säger:
- Vi tänker absolut inte acceptera att det här gänget försöker tystaExpressen med hot. Hot är en av de fegaste metoder man kan tänka sig.
(TT)

Datum: 960326 Expressen

Journalistförbundet stöder Expressen

Av PER NILSSON

Expressen får stöd i sin kamp mot mc-våldet och för tryckfriheten.
Svenska Journalistförbundet fördömde i går mordhoten mot tidningensreportrar.
Ledaren för gruppen "Brödraskapet MC" har uttryckligen mordhotatjournalisterna Anders Fallenius och Niclas Lövkvist, som tvingats gå underjorden.
Expressens chefredaktör Christina Jutterström har också utsatts för grovahot.
Nu får Expressen stöd från Sveriges samlade journalistkår.
Samtliga klubbordföranden i Svenska journalistförbundet (SJF) antog i gårett uttalande till stöd för de hotade Expressenkollegerna.
"Vi kan inte acceptera att någon försöker skrämma journalister ochredaktionsledning till tystnad. Vi får inte kapitulera inför dessadestruktiva krafter", skriver SJF bland annat.
- Det är dags att markera för politikerna och polisen att de måste göranågot. Hittills har de ansvariga varit alltför flata inför hoten, sägerSJF:s ordförande Håkan Carlson.
Klubbordförandena befinner sig på konferens i Bryssel. Uttalandet antogsenhälligt.

Datum: 960408 Expressen

Mc-ligan misstänkt för nya hot

Av THOMAS MATTSSON

En anställd på Norrtäljeanstalten mordhotades i helgen.
På samma anstalt sitter vicepresidenten för mc-ligan Brödraskapet.
Roslagspolisen har under helgen förhört personalen på Norrtäljeanstalten.
Stationsbefäl Peter Jonsson:
- Det är inringt hot mot en person. Personalen misstänker att de vet vemsom ligger bakom det, men de är inte säkra.
Vårdaren skulle dödas
Under samtalet namngavs en anställd inom kriminalvården som arbetar medsäkerhetsfrågor i hela Stockholmsregionen.
Vårdaren har sin tjänst på Norrtäljeanstalten, och till hans kolleger saden som ringde att vårdaren skulle dödas.
Expressens källor uppger att kriminalvårdsstyrelsen tror att hotet kommerfrån mc-kretsar.
Anstaltschef Kent Andersson:
- Hos oss finns det tre personer som är kända för att ha kopplingar tillolika mc-gäng. Framförs det hot polisanmäls de alltid.
En av fångarna som Kent Andersson syftar på är vicepresidenten iBrödraskapet, en sammanslutning av landets allra grövsta brottslingar.
Hot mot Expressen
Expressens chefredaktör Christina Jutterström och reportrarna AndersFallenius och Niclas Lövkvist har på grund av tidningens granskning avBrödraskapet mordhotats flera gånger.
Också en anställd på Österåkeranstalten har hotats av någon som tros varaknuten till Brödraskapet.
Hoten bedömdes så allvarliga att vårdaren skickades till hemlig ort avkriminalvårdsstyrelsen.
I helgen framfördes dessutom ett nytt, indirekt hot mot en anställd påÖsteråkeranstalten.
Vårdarens före detta sambo blev uppringd och i telefonen hördes barabarnskrik.
Presidenten förnekar
- Den som svarade försökte säga något, "behöver du hjälp?" eller så, menbarnskriken bara fortsatte. Det var som om de var inspelade på ett bandsom spelades upp i luren, säger en källa.
Den person som mordhotade Expressens reportrar avtjänar livstidsstraff förett dubbelmord 1982.
Han är med i Brödraskapet och nära vän med Brödraskapets president.
Presidenten, och två medlemmar, har i brev till Expressen förnekat attmc-klubben står bakom hoten.
En polisman vid Söderortspolisen i Stockholm tvingades för två veckorsedan gå under jorden sedan länskriminalen avslöjat en plan för att röjahonom ur vägen.
Polismannen skulle mördas för att han engagerat sig alltför mycket ikampen mot mc-relaterad brottslighet.

Datum: 960420 Expressen

Han jagas för mord. Polisen tror att medlemmen i Brödraskapet sköt två bröder

Av ANDERS FALLENIUS och NICLAS LÖVKVIST

En 25-årig medlem i det kriminella mc-gänget Brödraskapet jagas för mord.
Mannen misstänks ha skjutit ihjäl en 31-åring och allvarligt sårat dennesbror i Tumba i söndags natt.
Polisen tror att mördarna var ute efter några andra personer - men skötbröderna av misstag.
Chefsåklagare Claes Edlund i Huddinge har nu anhållit 25-åringen och en26-åring i deras frånvaro misstänkta för mordet.
- Vi har fått fram så pass mycket uppgifter att jag bedömer att det finnsskälig misstanke mot de här männen, säger Claes Edlund.
Polisen befarar att männen redan kan ha flytt utomlands. För att kunnautfärda en internationell efterlysning via Interpol, krävs att de försthäktas av svensk domstol.
25-åringen är fullvärdig medlem i Brödraskapet MC - landets i särklasstyngst kriminellt belastade mc-gäng.
Medlemmarna är uteslutande personer som har dömts för grova våldsbrott:mord, bankrån, mordförsök och grov misshandel.
Frigavs nyligen
Själv frigavs 25-åringen nyligen efter att ha avtjänat ett femårigtfängelsestraff för ett värdetransportrån i Stockholm 1992. Rånet utfördehan tillsammans med bland andra Brödraskapets 43-årige president.
Även den mordmisstänkte 26-åringen har direkta kopplingar tillBrödraskapet MC.
Båda två beskrivs som ytterst farliga.
Mordet inträffade i söndags natt.
Klockan 00.30 på natten lämnade två bröder, 35 och 31 år gamla,restaurangen TB i Tumba centrum, söder om Stockholm.
Ungefär samtidigt hejdade två män en taxi utanför nattklubben Patricia icentrala Stockholm och sa till chauffören att köra till Tumba.
När taxin kom fram till platsen, bad männen chauffören att stanna kvar ibilen medan de uträttade ett ärende.
Exakt vad som sedan hände är oklart. Enligt flera vittnen hamnade männen ibråk med de båda bröderna. I det läget slet en av männen upp en pistol ochbörjade skjuta mot dem.
Den yngre dödades
Den yngre brodern dödades, medan den andre skottskadades svårt.
Efter dramat hoppade männen in i den väntande taxin och beordradechauffören att köra mot Stockholm igen. Exakt var de sedan lämnade bilenvill polisen inte avslöja.
Utredarna är mycket förtegna om vad det är som gör att man nu riktarmisstankar mot mc-medlemmen och dennes kamrat.
- Utredningen befinner sig i ett mycket känsligt skede, men så mycket kanjag berätta att det är inte den skottskadade brodern som har lämnatuppgifter som lett fram till misstankarna, säger Claes Edlund.
Sköt fel personer?
Polisen vill inte uttala sig om vilket eventuellt motiv som kan finnastill mordet. Det kan röra sig om allt från ett vanligt fyllebråk somurartade med dödlig utgång, till en ren uppgörelse.
Enligt vad Expressen erfar arbetar dock polisen efter teorin att felpersoner föll offer för mördarna. I själva verket ska dessa ha varit uteefter några andra, men misstagit sig.
Bröderna är inte kända som några brottslingar, utan beskrivs som heltvanliga killar.
FAKTA:
Då tog han avstånd från våld
o För bara ett par veckor sedan besökte den mordmisstänkte 25-åringenExpressen.
Mannen, medlem i Brödraskapet MC, förklarade då att organisationen taravstånd från allt våld.
- Vi skulle aldrig verkställa dödshotet mot era journalister, förklaradehan.
Expressen avslöjade i vintras Brödraskapet MC:s existens, ensammanslutning av flera av landets tyngsta kriminella, verksam både innepå landets fängelser och utanför murarna.
Därefter har flera allvarliga hot från organisationen riktats mot blandannat oss som skriver den här artikeln och chefredaktör ChristinaJutterström.
Stockholmspolisens våldsrotel utreder nu hoten, som bland annat misstänkskomma från en dubbelmördare som hittills avtjänat 14 år av ettlivstidsstraff.
Sedan en vecka tillbaka är Brödraskapet MC sammanslaget med ASA MC, ettannat mc-gäng med flera tungt kriminellt belastade medlemmar.* * * * *BildtextSköts ihjäl av misstag? Polisen vet inte varför den misstänkte 25-åringen (lilla bilden), som är medlem av mc-gänget Brödraskapet, skulle vilja komma åt de två bröderna i Tumba i söndags natt. Det kan ha varit ett krogbråk, eller en uppgörelse, men det kan också ha varit fel personer som föll offer för skottlossningen. Foto:Pica

Datum: 960430 Expressen

Här grips en av mc-gängets ledare

ANDERS FALLENIUS

Här grips en av ledarna för Asa Brödraskapet MC.
Den 31-årige mannen är misstänkt för försök till utpressning.
Offret hotades med döden om han inte betalade en skuld på närmare 100 000kronor.
På eftermiddagen slog polisen till mot klubblokalen på Lagervägen i Länna,söder om Stockholm. Mannen fanns dock inte där.
Senare på kvällen lokaliserade spanare honom till en lägenhet iAbrahamsberg i västra Stockholm. Ett stort polisuppbåd omringadehyreshuset.
Polisen gick varsamt fram, eftersom 31-åringen betraktas som extremtfarlig.
Försökte fly
Strax före klockan 21.30 bröt polisen upp lägenhetsdörren och stormade inibostaden. Den 31-årige mc-medlemmen försökte fly men övermannades.
Asa Brödraskapet MC är en sammanslagning av klubbarna Asa MC ochBrödraskapet MC. Klubben har uttalat sitt stöd för Hells Angels.
Så gott som samtliga medlemmar har dömts för mycket grova våldsbrott, ochden anhållne 31-åringen är inget undantag. Just nu är han villkorligtfrigiven från ett fängelsestraff.
Hårdföra metoder
31-åringen är "sergeant-at-arms" i klubben. Det är en hög position ochinnebär att han ansvarar för säkerheten.
- I rollen ingår också ansvar för vapenarsenalen, säger en polisman.
Polisen vet sedan tidigare att Asa Brödraskapet MC ägnar sig åtindrivning.
Deras metoder är ytterligt hårdföra och vinsterna goda - ofta över hälftenav den indrivna summan.
Enligt uppgifter från kriminaljouren misstänks 31-åringen ha sökt upp enprivatperson på dennes arbetsplats.
Om mannen inte betalade "en skuld" på närmare 100 000 kronor hotades hanmed döden.
Offret beskrivs som en "i princip helt vanlig Svensson". Hur och varför"skulden" uppstått påstår han sig inte ha en aning om.
Gick till polisen
I stället för att ge vika för hoten och betala, vände sig till mannen tillpolisen. Efter omfattande arbetsinsatser kunde utredarna till slut ringain 31-åringen.
Bevisen mot honom beskrivs som goda och allt tyder på att han kommer attbegäras häktad någon av de närmaste dagarna.
Inne i lägenheten gjordes flera beslag. Enligt kriminaljouren rör det sigbland annat om ammunition och ett gevär. I nattens förhör vägrade31-åringen att kommentera brottsmisstankarna som riktas mot honom.
- Han säger ingenting utan sin advokat, förklarar vakthavande befäl vidkriminaljouren.
Flera mordhot
Expressen avslöjade i vintras Brödraskapet MC:s existens, ensammanslutning av flera av landets tyngsta kriminella, verksam både innepå landets fängelser och utanför murarna.
Under de senaste månaderna har medlemmar i organisationen riktat flera hotmot olika myndighetspersoner.
Allvarliga hot har även framförts till två reportrar på Expressen ochtidningens chefredaktör Christina Jutterström.
Inom kort väntas kammaråklagare Alice Stenholm åtala en medlem för olagahot.
Mannen är en livstidsdömd dubbelmördare som vid två tillfällen misstänksha framfört direkta dödshot till de båda utsatta reportrarna.* * * * *Bildtext31-åringen är en av centralfigurerna i "Brödraskapet", en grupp grovt belastade kriminella som slutit sig samman i en "mc-klubb". Här visiteras han av poliser i skottsäkra västar och utrustade med piketstyrkornas speciella automatvapen.

Datum: 960501 Expressen

I natt greps en till i ligan. Polisen har förklarat krig mot "Brödraskapet"

ANDERS FALLENIUS, NICLAS LÖVKVIST

I dag häktas två av ledarna för Asa Brödraskapet MC, misstänkta för försöktill utpressning.
Sedan i går sitter två av deras "bröder" inlåsta misstänkta för mord.
Polisen har förklarat krig mot det kriminella mc-gänget.
Vid 23.30-tiden i natt slog piketpoliser till mot en lägenhet iHägerstensåsen i södra Stockholm.
En 30-årig medlem i Asa Brödraskapet greps. Åklagare hade tidigare underdagen anhållit honom i sin utevaro misstänkt för försök till utpressning.
Tolv timmar tidigare var det förhandlingar i Huddinge tingsrätt.
Misstänkt för dråp
En 25-årig medlem i Asa Brödraskapet häktades då misstänkt för dråp, medanen 26-åring med starka band till gänget häktades för mord.
Tillsammans misstänks de ligga bakom dödsskjutningen i Tumba centrum försnart tre veckor sedan. En 31-årig man sköts till döds på platsen,samtidigt som hans 35-årige bror skottskadades svårt.
"De dyker upp överallt"
Den senaste tiden har polisen allt mer trappat upp kriget mot AsaBrödraskapet MC. Orsaken är att flera av gängmedlemmarna misstänks varainblandade i grov organiserad brottslighet.
- De här killarna dyker upp överallt i olika kriminella sammanhang. Är detinte stölder och hälerier, så är det rån och våld. Och de håller på attbreda ut sig allt mer, säger en polisman.
I måndags greps en 31-årig medlem i gänget misstänkt för försök tillutpressning. Mannen, som har ett digert kriminalregister, beskrivs avpolisen som extremt farlig.
Gårdagens gripande var en direkt fortsättning på den pågående utredningenom utpressning.
Den nu anhållne 30-åringen misstänks ha varit med och försökt pressapengar från en privatperson. Enligt polismän som Expressen talat med ansesbevisningen mot gängmedlemmarna stark.
Hotades till livet
I dag kommer de båda männen att begäras häktade för brottet vidjourdomstolen i Stockholm.
De båda gängmedlemmarna har sökt upp offret på dennes arbetsplats. Ommannen inte betalade en summa på närmare 100 000 kronor, skulle han dödas.
Polisens taktik är klar - att inte ge medlemmarna i Asa Brödraskapet MC enenda lugn stund. Genom spaning, underrättelsearbete och ständig störningska man försöka binda dem till olika brott.
- Indrivningen är en viktig del i verksamheten. Vi känner till fall därpersoner i kriminella mc-gäng har hittat på skulder och sedan gett sig påmänniskor och försökt driva in pengarna, säger en polisman.
Står nära Hells Angels
Asa Brödraskapet MC bildades nyligen genom en sammanslagning av klubbarnaAsa MC och Brödraskapet MC. Klubben är officiell supporterklubb till HellsAngels och har sin lokal i ett industriområde i Länna, söder om Stockholm.
30-åringen som greps i går var tidigare president i Asa MC. Exakt vilkenroll han har i dag vet polisen inte. Den sedan tidigare gripne 31-åringenär så kallad "Sergeant-at-arms". Det innebär att han bland annat ansvararför gängets säkerhet.
Ursprungligen bildades Brödraskapet MC inne på landets tyngsta fängelser.Enbart personer dömda för de "rätta" brotten - exempelvis grova rån, dråpoch mordförsök på poliser - fick bli medlemmar.
Flera hot utreds
Gänget är fortfarande verksam inne på fängelserna. Polisen utreder nuflera hot som organisationen misstänks ha framfört till olika personer.
Vi som skriver den här artikeln har hotats till livet på grund av vårbevakning av gänget. Hot har också framförts mot tidningens chefredaktörChristina Jutterström.* * * * *BildtextYtterligare en medlem i det ökända Asa Brödraskapet MC greps i natt. Organisationen består av kriminella som begått "rätt" brott - exempelvis grova rån, dråp och mordförsök på poliser. Foto: THOMAS NILSSON Expressen i går.

Datum: 960503 Expressen

- De saboterar rättssystemet. Facket kräver specialfängelser för kriminella mc-medlemmar

Av NICLAS LÖVKVIST

Inrätta ett specialfängelse med stenhårda restriktioner för medlemmar ikriminella mc-gäng.
Det kräver nu det största fackförbundet inom kriminalvården, Seko.
- Vi kan inte acceptera att de här gängen hotar våra medlemmar ochsaboterar rättssystemet inom och utanför murarna, säger ombudsman RoalNilssen.
På måndag träffar representanter för Seko, som företräder cirka 5 000 avde omkring 7 000 anställda på landets fängelser, kriminalvårdsstyrelsensgeneraldirektör Bertel Österdahl.
Vid mötet kommer Seko att kräva långtgående åtgärder mot fångar som är medi kriminella mc-gäng.
Den senaste tiden har, enligt ombudsman Roal Nilssen, antalet hot motanställda inom kriminalvården ökat alarmerande.
- De är också av en annan, allvarligare karaktär, och framförs påbetydligt mer organiserat vis, säger han.
Bland annat har en anställd med familj tvingats gömma sig på hemlig ortefter att ha mordhotats av den kriminella organisationen Brödraskapet, somäven har en avdelning utanför murarna, kallad Asa Brödraskapet MC.
"Överdrivna krav"
I måndags fick generaldirektör Bertel Österdahl ta emot listan somomfattar följande punkter:
o Ett specialfängelse med särskilt utbildad personal och hårda regler förbland annat kontakter med omvärlden ska inrättas.
o Ett handlingsprogram för att skydda personal och deras familjer vidolika typer av hot ska utarbetas.
o En ny underrättelsetjänst ska arbeta med att kontrollera och utarbetaåtgärder mot intagna medlemmar i olika mc-gäng.
- Det här anser vi krävs för att tillgodose våra medlemmars säkerhet ochta vårt ansvar för att förhindra de här extremgruppernas utbredning, sägerRoal Nilssen.
Men kriminalvårdsstyrelsens säkerhetschef Per Colliander menar att kravenär överdrivna och till och med kan motarbeta sitt eget syfte.
- Vi anser att det är betydligt effektivare att sprida de här intagna påolika anstalter än att samla dem på samma plats.
Fotnot: Seko är förkortning för Facket för Service och Kommunikation.* * * * *BildtextETT HOT mot rättssäkerheten anser facket. MC-GÄNGEN HOTAR HANS MEDLEMMAR. Roal Nilssen, ombudsman för Seko som representerar 5 000 anställda på landets fängelser, vill ha ett specialfängelse för medlemmar i kriminella mc-gäng. Foto: ROBBAN ANDERSSON

Datum: 960531 DN

Mördades efter bråk utanför restaurant

På torsdagen åtalades två män, 25 och 26 år, för mordet på en man utanfören restaurang i Tumba i april.

Av Conny Pettersson

Vid händelsen som började med ett gruff straxt efter midnatt mellan deåtalade och två bröder, sköts den ena brodern till döds medan den andreskottskadades svårt.
Kvartetten kom i bråk ute vid vägen i korsningen Gröndalsvägen ochGrödingevägen.
Munhuggningen övergick i slagsmål och då den ene av de åtalade,26-åringen, drog fram en pistol och hotade skjuta, brottades han ned aven av bröderna. Då greppade 25-åringen vapnet och sköt minst fem skott.
Några träffade den ene av bröderna i magen, sidan och ryggen medan denandra brodern träffades och dödades av fyra skott i bröstet och sidan.
Efteråt flydde både 25- och 26-åringen i den taxi de kommit till Tumbamed i ett okänt ärende. De bägge bröderna och 25- och 26 åringen kändeinte varandra sedan tidigare. Rättegången mot de åtalade inleds påtisdag.
25-åringen är tidigare dömd för grova brott och dessutom medlem iorganisationen Brödraskapet, en sammanslutning av kriminella inom ochutom landets fängelser.
Också 26-åringen är dömd tidigare, dock för mindre grova brott.

Datum: 960619 Expressen

Mördare åtalas fÖr hot mot Expressenjournalist

En morddömd fånge har åtalats för att ha hotat en reporter på tidningenExpressen, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.
Fången misstänks vara en av ledarna för Brödraskapet, en sammanslutning avtungt kriminella på landets fängelser.
Hotet kom sedan Expressen i mars i år hade börjat rapportera omBrödraskapet.
Den nu åtalade mannen ringde 15 mars från Österåkeranstalten tillExpressen och en av de reportrar som hade skrivit om Brödraskapet.Reportern spelade in samtalet där fången sade: "Jag är dömd för mord, ochblir det väl snart på dig också... jag har folk ute som tar hand om dig."
Följden av detta och andra hot blev att tre Expressenreportrar påtidningens initiativ flyttades till hemlig plats under en tid.

Datum: 960802 Expressen

"Han drar sig inte för att döda". En av Sveriges farligaste brottslingar har rymt

En av Sveriges farligaste fångar har rymt:
Harry Jalmari Stenroos, 32, ledare i den kriminella organisationen Brödraskapet.
- Den mannen är en våldspsykopat! säger en polis vid rikskriminalen.
Harry Stenroos, dömd för grova rån vid flera tillfällen, är efterlyst ihela landet.
- Med allra största sannolikhet är han beväpnad. Han har många kontakter iden undre världen, säger en polisman vid rikskriminalen.
Inte permissioner
Stenroos är bland annat dömd för att ha skjutit mot en polisman.
- Han drar sig inte för att döda om han skulle hamna i en trängdsituation, säger en polis.
Harry Stenroos avtjänade ett fängelsestraff på sju och ett halvt år påanstalten Hall utanför Stockholm.
Han var placerad på klass 1-avdelningen, den med den högsta säkerheten.
Fångarna där får normalt inte permissioner, men anstaltsledningen gjordeett undantag för rånaren Harry Stenroos.
För två veckor sen beviljades han en 48-timmars permission. Stenroosskulle ha varit tillbaka den 21 juli, men han kom aldrig.
En anställd på Hall berättar för Expressen:
- Vi larmade polisen omedelbart! Han har ju rymt tidigare och vi vet atthan kan vara farlig om han får problem.
Jourhavande styresmannen på Hall ville i går kväll inte kommenterabeslutet om att ge Stenroos permission.
Enligt vad Expressen erfar skulle Harry Stenroos snart flyttas till enanstalt med lägre säkerhet, för att "återanpassa" honom.
Han skulle blivit villkorligt frigiven om knappt ett år.
Den 4 juni 1992 försökte Harry Stenroos skjuta ihjäl en polisman iHalmstad efter ett misslyckat bankrån. Stenroos missade med en hårsmån.
Benen på sängarna
När han flydde från platsen hotade han ytterligare två poliser med enskarpladdad pistol.
Stenroos greps i bilen samma dag och fördes till Härlandafängelsets häkteiGöteborg. I hans bil hittades vapen, rånarhuvor och tårgas.
Stenroos satt på Härlanda i fyra månader.
Den 22 oktober 1992 rymde han tillsammans med sin cellkamrat, en annanrånare.
De bröt av benen på sina sängar och hackade loss betongen runt gallret icellfönstret. Med hjälp av ihopbundna lakan firade de sig ner drygt sjumeter.
Efter en månad på flykt greps Harry Stenroos och hans kamrat i Stockholm.
Polisen misstänkte att de begått flera grova rån under den tiden.
"Vi är seriösa"
Harry Stenroos har åtskilliga gånger dömts för olaga vapeninnehav. Polisenhar bland annat beslagtagit en Magnum-revolver, flera hagelgevär, trepistoler och mängder av ammunition.
I kriminella kretsar är Harry Stenroos ett välkänt namn. Han är en avledarna i Brödraskapet, där ett 30-tal grova brottslingar är medlemmar.
Enligt vad Expressen erfar är Harry Stenroos Brödraskapets talesman ochvapenansvarige.
Stenroos har tidigare intervjuats av Expressens Anders Fallenius ochNiclas Lövkvist.
Han hävdade att syftet med Brödraskapet är att återanpassa brottslingartill samhället.
- Det som polisen påstår är bara skitsnack. Vi är seriösa, förklaradeHarry Stenroos då.
I dag är han Sveriges mest jagade brottsling.

BRÖDRASKAPETS MEDLEMMAR: FLERA ÄR GROVA BROTTSLINGAR

o Brödraskapet bildades förra sommaren och består av ett 30-tal personer.
Fem av dem har dömts för mordförsök på poliser.
Klubben består nästan uteslutande av mycket grova brottslingar.
Bland medlemmarna finns Tommy Zethraeus, dömd för morden vid Stureplan,och bankrånaren Jonas Oredsson.
Det var Expressen som förra året avslöjade Brödraskapets existens.
I mars i år hotades tidningens chefredaktör Christina Jutterström ochreportrarna Anders Fallenius och Niclas Lövkvist till livet.
Expressen bombhotades senare för att förmås ta tillbaka den polisanmälansom gjorts. I juni åtalades en morddömd fånge för att ha framfört hot mottidningen.
Brödraskapets "president" är en 43-årig rånare som dömts till åtta år ifängelse för värdetransportrånet i köpcentret Ringen i Stockholm 1992. Hanhar också förhörts om mordet på polismannen Leif Widengren. "Vicepresidenten", en 39-årig rånare, är dömd till fyra år och sex månader ifängelse. Rånaren Harry Jalmari Stenroos, 32, är vapenansvarig - "Sergeantat arms" - och en av de mest drivande i Brödraskapet.
Han ansvarar för klubbens säkerhet.
- NIKLAS SVENSSON

Datum: 960917 Expressen

Nu tvingas familjen fly till hemlig ort

Av ANDERS FALLENIUS

Hotbrev, nattliga telefonsamtal - och nu falska dödsbud ochkondoleansblommor till hustrun.
I ett halvår har Arne Axberg, en av kriminalvårdens säkerhetsansvariga,levt under konstant dödshot från det kriminella mc-gänget Brödraskapet.
Nu väljer han att träda fram:
- Det är den bästa livförsäkringen för mig och min familj, säger ArneAxberg.
Expressen träffar honom och sambon i Stockholmsområdet.
Efter samråd med polisen beslutade kriminalvårdsstyrelsen i fredags attskicka i väg familjen på hemlig plats.
Paret är märkbart skakat.
- Vi har försökt förklara för barnen varför vi tvingats åka bort. Det ärsvårt, säger Arne Axberg.
Började i mars
Han är en av kriminalvårdens säkerhetsansvariga i Stockholms län, medplacering på Österåkersanstalten. I arbetet ingår bland annat speciellövervakning och kontroller av de allra tyngsta brottslingarna.
Det har gjort Arne Axberg till ett av Brödraskapets främsta hatobjekt.Helvetet började i mars.
Under natten hade någon lagt ett brev i familjen Axbergs postlåda. Textenlöd:
"Du ska ge fan i ett trakassera "NN" (namnet på en av Brödraskapetsförgrundsfigurer, Expressens anmärkning) och granska hans privata post, nunär du vet att vi vet var du bor och var dina barn går i skolan."
"Det är allvar"
Den aktuelle brottslingen - dömd till livstids fängelse för mord - satt dåtillfälligt placerad på Österåker.
Någon vecka senare kom nästa hotbrev - den här gången till Arne Axbergsarbetsplats. Texten var: "Hajar du att de är allvar nu din jävel!."
- I det läget tog vi in på hotell. Situationen blev helt ohållbar,berättar Arne Axberg.
En rad nattliga telefonsamtal har kommit till hemmet.
Budskapet har hela tiden följt samma mönster: sluta upp och trakasserapersoner i Brödraskapet, annars tar vi dig och din familj.
Även Arne Axbergs förra fru har drabbats:
- En sen kväll blev hon uppringd. När hon lyfte på luren möttes hon avbarnskrik. Några minuter senare ringde det hemma hos mig. Det var envarning att vi skulle tänka på våra barn, säger Arne Axberg.
Inget av samtalen har gått att spåra.
I fredags hände så det som fick allt att brista. Klockan 07.45 ringde detpå dörren till familjens villa. Det var ett blomsterbud som överräckte enstor bukett med ett kondoleansbrev till hustrun.
Texten löd: "Vi beklagar och deltager i Din stora sorg efter Arne." Brevetvar undertecknat "Personalen på Österåker".
Mer eller mindre i panik lämnade familjen villan.
- När en 12-årig dotter inte längre vågar sova ensam i sitt rum har detgått för långt, säger Arne Axberg.
Ringar in
Samtliga dödshot har polisanmälts och polisen försöker nu ringa in vilkapersoner som ligger bakom terrorn.
- Det finns en del intressanta infallsvinklar, det är allt jag vill säga,konstaterar Arne Axberg.
o Varför väljer du nu att träda fram?
- Efter samråd med bland anndra polisen har jag kommit fram till att detär den bästa livförsäkringen.
- Genom att öppet berätta om hoten, blir det förhoppningsvis svårare förnågon att göra något.
Arne Axberg tänker inte ge vika - de allvarliga dödshoten till trots. Istället kommer han att försöka börja jobba igen redan den här veckan.
- Det ska inte kunna komma någon kriminell gruppering och ändra på minaeller kriminalvårdsstyrelsens arbetsmetoder.

FAKTA
o Brödraskapet betraktas som landets i särklass tyngsta kriminellagruppering.
Organisationen bildades förra sommaren inne på de slutna riksanstalterna.
Medlemmarna är uteslutande personer som har dömts till långafängelsestraff för grova våldsbrott - bland annat rån, mord ochmordförsök på poliser.
Utanför murarna är medlemmarna organiserade i Brödraskapet MC - som harsina klubblokaler söder om Stockholm.
Medlemmar i organisationen misstänks ligga bakom en rad dödshot mot olikapersoner. Bland de drabbade finns Expressens kriminalreportrar AndersFallenius och Niclas Lövkvist.

* * * * *

BildtextNu har Arne Axberg fått nog av hoten från mc-gänget Brödraskapet. Han väljer att träda fram och berätta om hoten mot honom och hans familj. Arne Axberg arbetar med att förbättra säkerheten på Österåkeranstalten (lilla bilden) och har där kommit i kontakt med mc-gänget. Foto: ANDERS FALLENIUS OCH KJELL ÖSTBERG (lilla bilden).

Datum: 960925 Expressen

Razzia mot Brödraskapet

Polisen i Huddinge gjorde husrannsakan i Brödraskapet MC:s klubblokaler igår kväll.
Tidigare på dagen grep polisen två män som övningssköt med etthandeldvapen i närheten av klubblokalen. Någon licens för vapnet hade deinte. En av männen är medlem i Brödraskapet MC.
Ett stort antal poliser deltog i husrannsakan. När man kom tillklubblokalen var den dock tom. Man hittade varken människor eller vapen.Undersökningen pågick till klockan 22, men ska återupptas i dag.
Brödraskapet anses av polisen vara landets tyngsta kriminella gruppering.Organisationen bildades för drygt ett år sedan på de slutnariksanstalterna, och medlemmarna har alla dömts till långa fängelsestraffför grova våldsbrott som rån, mord och mordförsök.

Datum: 960926 DN

Resultatlös razzia

Gårdagens razzia mot Brödraskapet MC:s lokal i Länna blev resultatlös.Varken vapen eller narkotika hittades, uppger Birger Karlsson vidSödertörnspolisen. Razzian inleddes efter att två personer, varav en varmedlem i mc-klubben, på skoj skjutit med automatvapen utanför lokalen. Detvå personerna, som greps för misstanke om vapenbrott, släpptes i går ibrist på bevis.

Datum: 961011 Expressen

De har hotat poliser och politiker

Det är inte bara journalister som hotas av de kriminella mc-gängen.
o En av kriminalvårdens säkerhetsansvariga har under det senaste halvåretlevt under ett konstant dödshot från Brödraskapet.
Brödraskapet bildades inne på de slutna riksanstalterna förra sommaren.Medlemmarna inne på fängelserna är dömda för grova våldsbrott som rån,mord och mordförsök på poliser.
Även utanför murarna finns Brödraskapet MC. Det har sina klubblokalersöder om Stockholm och är en officiell supporterklubb till Hells Angels.
För en dryg månad sedan fick familjen en blomsterbukett med ettkondoleansbrev där sorgen över den säkerhetsansvariges död beklagades. Dåfick familjen nog och flyttade till hemlig ort.
o Tidigare har kriminalvårdens säkerhetschef Per Colliander hotats avBrödraskapet MC.
o Nyligen dömdes en 35-årig provmedlem i Hells Angels till två årsfängelse för att bland annat ha hotat en journalist i samband med enrättegång.
Vid husrannsakan fann polisen ett brev från en annan Hells Angels- medlemsom uppmanade den dömde att kartlägga Expresssens rättsreportar AndersFallenius och Niclas Lövkvist.
o Folkpartisten och riksdagsledamoten Siw Persson har i flera år engageratsig i kampen mot de kriminella mc-gängen. Hon har vid flera tillfällenfått ta emot allvarliga hot, och i april i år hittade polisen dokumentvid Hells Angels gård i Hasslarp.
Dokumentet var en dödsdom mot riksdagskvinnan - säkerhetspolisen koppladesin och Siw Persson och hennes familj fick livvaktsskyddd.
o Även poliser har hotats vid flera tillfällen. En 30-årig polisman iFarsta tvingades byta arbetsuppgifter efter att länskriminalen hittat enplan för att "tysta" polismannen i samband med en mc-razzia.
Många gånger har hoten avsedd verkan. Vittnen och målsägande skräms tilltystnad.
- Det är samma mönster internationellt, och dessutom bidraruppmärksamheten i medierna till att förstärka ryktet. Ofta räcker det medatt vittnet inser vem han ska vittna mot för att han ska bli skrämd,säger en polis vid rikskriminalen.

Datum: 961011 Expressen

Vi låter oss aldrig tystas. Mc-medlem dömd för hot mot Expressens reporter

Av STAFFAN ERFORS

Den 58-årige dubbelmördaren och hedersmedlemmen i Brödraskapet MC somhotat Expressens reporter Anders Fallenius fick i går sin dom avStockholms tingsrätt:
Skyldig till olaga hot.
Mordhotet kom efter en artikelserie om mc-gängets brottslighet.
- Jag kan bara konstatera att det är skönt att punkt har satts i det härfallet. Samtidigt så inser ju jag och min kollega Niclas Lövkvist attdödshotet fortsätter att hänga över osst, säger Anders Fallenius.
Våld, och hot om våld, är ett vanligt sätt för de kriminella mc-gängen atttysta och skrämma vittnen, poliser, journalister, kriminalvårdsanställdaoch myndighetspersoner.
Men Expressen låter sig inte tystas. Anders Fallenius är ytterst bestämdpå den punkten.
- De kan aldrig få mig att sluta skriva, sa han vid gårdagens förhandlingi säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt.
Kollegan Niclas Lövkvist, som också granskat de kriminella mc-gängen,instämmer:
- Vi ger inte efter för några hot.
Hoten mot Anders Fallenius och Niclas Lövkvist kom efter flera artiklar ombland andra Brödraskapet MC. Speciellt en artikel upprörde den dömde58-åringen. I artikeln betecknades 58-åringen som en "psykopat" av enpolisman.
- Jag blev jävligt förbannad över att behöva kallas så, sa 58-åringen itingsrätten som en förklaring till de hotfulla samtalen. I samtalenklargjorde han bland annat att han kände folk på "utsidan" som kan"skjuta" Fallenius eller "spränga" hans bil.
"Nödvändigt åtal"
Den livstidsdömde 58-åringen fick ingen påbackning av straffet - det gårju inte. Men kammaråklagare Torsten Wolff tycker ändå att åtalet varnödvändigt:
- Ett sådant här hot spelar in i bedömningen när 58-åringens straff skabli tidsbestämt av regeringen, säger Torsten Wolff.* * * * *BildtextGROVA BROTTSLINGAR. Brödraskapet MC består av ett trettiotal av Sveriges grövsta brottslingar. För medlemskap i klubben krävs meriter som mord, rån och misshandel. På bilden rånar två av medlemmarna en bank i Nykvarn 1993. Expressens reportrar backar inte. I går dömdes en dubbelmördare för olaga hot mot reportern Anders Fallenius. Han och kollegan Niclas Lövkvist granskade Brödraskapet MC. En livstidsdömd dubbelmördare uppskattade inte skriverierna och mordhotade Anders Fallenius.

Datum: 961020 Expressen

Kriminella knuttar knivhÖgg vakt i ryggen i morse

Av ULRIKA HÄGGROTHoch NIKLAS SVENSSON

Medlemmar ur den beryktade organisationen Brödraskapet och motorcykelklubben Mc Sweden högg, strax före klockan fyra i morse, ner enväktare.
Överfallet skedde på Centralens restaurang Orientexpressen i Stockholm.
De fem medlemmarna i Mc-gänget ville in på restaurangen och hamnade i bråkmed dörrvakten.
Högg väktaren i ryggen
Väktaren hotades av flera gängmedlemmar.
En av medlemmarna knivhögg väktaren i ryggslutet.
Fyra av gängmedlemmarna hann fly från platsen medan en femte person grepsav polis.Mannen som greps är misstänkt för hot mot tjänsteman och medhjälptill grov misshandel.
Kriminalinspektör Sune Karlsson vid kriminajouren i Stockholm sa klockansex i morse till Expressen:
- Vi är övertygade om att det här är killar som ingår i Brödraskapet.
De blev igenkända
- Vi jagar just nu flera personer som varit inblandade i bråket. Vakternapå restaurangen kände igen personerna.

Datum: 961104 DN

Husrannsakan mot Brödraskapet

Länskriminalens narkotikarotel genomförde på lördagskvällen enhusrannsakan mot Brödraskapet MC:s lokaler i Länna, söder om Stockholm.Razzian genomfördes efter misstankar om grovt narkotikabrott, men ingafynd i den vägen gjordes. Däremot beslagtogs en stor mängd starköl.Tillslaget ledde inte till några gripanden.
TT

Datum: 961112 DN

Rekordbeslag av ecstasy

Länskriminalen och Citypolisen i Stockholm har beslagtagit mellan 3 000och 4 000 ecstasytabletter, det största beslag som gjorts i Sverige.
Samtidigt greps fyra personer i en narkotikaliga som polisen bedrivitspaning mot en kortare tid. De gripna är två kvinnor, 32 och 36 år gamla,samt två män, 24 respektive 25 år. Den 24-årige mannen är medlem iBrödraskapet MC. Samtliga fyra sitter häktade.
- Vi har gripit hela kedjan, organisatör, och mottagare, berättarkommissarie Per-Uno Hågestam vid Citypolisens spaningsrotel.
Ecstasypartiet beräknas vara värt runt en halv miljon kronor på den svartamarknaden.
En del av narkotikan hittades vid en husrannsakan i Brödraskapets lokaleri Länna.
- Det är förvånande att hitta ecstasy i mc-kretsar där man tidigaresysslade med amfetamin. Men det finns uppenbarligen en stor marknad förecstasy. Tabletterna är lätta att sälja på rejvfester och liknandetillställningar, säger Per-Uno Hågestam.
Tillslaget mot narkotikaligan skedde den 2 november. De gripna har av alltatt döma ingen koppling till den liga som avslöjades för två månadersedan. Då togs drygt 2 000 ecstasytabletter i beslag och sex personergreps.

ANDERS HOLMQVIST

Datum: 961218 Expressen

Langare avslöjar mc-gängets knarkaffärer

Av NICLAS LÖVKVIST

3 500 tabletter ecstasy, värda cirka 650 000 kronor...
Innedrogen tros vara det kriminella mc-gänget Brödraskapets senasteinkomstkälla.
En medlem har redan häktats för narkotikabrott - och nu har en langarebestämt sig för att avslöja allt han vet om gängets verksamhet.
Polisen har länge misstänkt att de olika kriminella mc-gängen i Sverigeägnar sig åt narkotikahandel i storformat.
Men hittills har i princip ingenting kunnat bevisas. Nu har den bildenförändrats dramatiskt.
Den 2 november anhölls en 24-årig provmedlem i Brödraskapet MC misstänktför grovt narkotikabrott.
Rekordstort parti
Polisen hade då beslagtagit ett rekordstort parti med 3 500 tabletterecstasy i en lägenhet på Södermalm i Stockholm.
- Det här är det första verkligt konkreta fallet där narkotika kan kopplastill något mc-gäng. Hittills har vi bara hittat lite smått, säger en källapå länskriminalens narkotikarotel.
Ungefär samtidigt med länskriminalens aktion på Södermalm lyckades poliseni Västerort avslöja en liga som specialiserat sig på handel med ecstasy,LSD och amfetamin.
En medlem i ligan misstänks ha sålt cirka tusen ecstasy-tabletter ochflera hundra LSD-tripper.
Langaren, en 25-åring, har nu enligt vad Expressen erfar bestämt sig föratt berätta allt han vet om Brödraskapet MC och gängets koppling tillecstasy-försäljning.
Handeln med ecstasy - som framför allt används av ungdomar på"rave"-fester - kan vara oerhört lönsam.
- Efter att ha köpt tabletterna utomlands för cirka tolv kronor stycksäljer langarna dem vidare för 200 kronor styck, säger kriminalkommissarieLars-Erik Karlsson på länskriminalens narkotikarotel i Stockholm.
Den senaste tiden har polisen gjort flera stora beslag av ecstasy iStockholms-trakten. Flera ligor som är specialiserade på handel just medecstasy har avslöjats.
Polisen osäker
Polisen är osäker på om Brödraskapet MC verkligen ligger bakom stora delarav ecstasy-handeln eller om det bara är enskilda medlemmar som nu haravslöjats "på egen hand".
Enligt polisen består Brödraskapet MC av cirka 20 medlemmar utanförfängelsemurarna. På landets fängelser finns resten av medlemmarna, ungefärlika många.