28 maj 2009
1995
Tidningen Expressen är först med att skriva om Brödaskapet i början av september 1995

Datum: 950902 Expressen

Rånare bildar mc-liga. Sveriges farligaste fångar i ny klubb

Av ANDERS FALLENIUS

Några av Sveriges farligaste brottslingar har slagit sig samman - i enmc-klubb.
Brödraskapet har bildats inne på Kumlaanstalten och beskrivs som "denfarligaste hittills".
Medlemmarna - däribland den förrymde bankrånaren Jonas Oredsson - harlovat att vara en stödklubb till Hells Angels.
Polisen, både rikskriminalen och andra enheter, har noggrant följtBrödraskapet . Även kriminalvårdsstyrelsens ledning i Norrköping harinformerats.
- Det här är mycket oroande. Vi talar om en mc-klubb där i principsamtliga medlemmar är dömda för mycket grova brott. Vi befarar att dethär kan utveckla sig till landets i särklass tyngsta kriminella nätverk,säger en polisman som är specialiserad på mc-brottslighet.
Svensk och finsk flagga
Brödraskapet har bildats av intagna inne på fängelser, medKumlaanstalten i centrum. Klubbmärket som ska pryda medlemmarnas västar ären varg samt en svensk och en finsk flagga.
Polisen vet vilka flera av medlemmarna är.
- Det rör sig i dagsläget om ett 30-tal personer. En övervägande del avdem är dömda till långa straff för grova rån, säger en polisman.
En av medlemmarna är bankrånaren Jonas Oredsson, 22. För två veckor sedanrymde han från hovrätten i Stockholm. Oredsson är dömd till sju årsfängelse för flera grova rån och betecknas som mycket farlig.
Polisen vet att Brödraskapet har haft kontakter med Hells Angels.
- Jag vill inte gå in på några detaljer, men vi vet att det har funnitsdirekt kommunikation mellan dem. Brödraskapet har uttalat sitt stöd förHells Angels och kommer att fungera som en stödklubb, säger en av polisensexperter på mc-brottslighet.
- Den här klubben kommer att bli mycket stark allt eftersom medlemmarnaförsätts på fri fot. Flera av dem är på väg ut från anstalterna inom enmycket snar framtid, säger en polisman.
Expressen har varit i kontakt med en av Brödraskapets medlemmar.
Mannen - som fungerar som klubbens sekreterare - avtjänar ett långtfängelsestraff på Kumlaanstalten för bland annat förberedelse till grovtrån.
- Brödraskapet är ingen brottsorganisation, hävdar han. Tvärtom avser viatt främja den frigivna fångens återanpassning till ett liv fritt fråndroger och kriminalitet.
Några mc-intresserade
- Det som polisen påstår, det får stå för dem. Polisen måste ju alltidförsöka hitta syndabockar för att få mer resurser.
o Men varför har ni valt att bilda just en mc-klubb som sympatiserar medHells Angels?
- Flugfiskeklubb till exempel, det intresserar inte målgruppen som vi har.Dessutom finns det ett mc-intresse hos några av medlemmarna.
* * * * *
BildtextMc-gänget som bildats på Kumlafängelset har några av Sveriges farligaste brottslingar som medlemmar, bland dem Jonas Oredsson som misstänks för flera bankrån.