18 juli 2012

- Försvaret gick hårt åt åklagaren under Brödraskap-rättegångens sista dag

Bohusläningen 2012-05-25 Sida: 26-27

Författare: Agneta Källberg

Försvaret gick hårt åt åklagarens utredning av knivdådet mot tre personer i centrala Uddevalla i mars. Advokat Michael Hansson menade till och med att skadorna skulle kunna vara självförvållade.
I går avslutades rättegången mot de tre män som stått åtalade för grov misshandel, olaga hot och medhjälp till grovmisshandel. Den sista åtalspunkten gällde en 24-åring som är misstänkt för att ha varit chauför. Han släpptes på fri fot i går i avvaktan på dom. De övriga två, 26 och 24 år, är fortsatt häktade. Enligt åklagaren har två av de åtalade kopplingar till Brödraskapet, vars medlemmar även har följt rättegången från åhörarplats.

- Här har vi utredare som på förväg vet att en person har anknytning till ett gäng, det vill säga han är en buse. Det har uppstått ett omvänt bevisläge, där åklagaren har låst fast sig från början. Även om en person har sympatier med ett gäng måste det vara samma bevisbörda, pläderade Michael Hansson.

"Varför ljuga?"

Åklagaren Eva Johnsson hävdade å sin sida att målsägarna, trots att de har varit rädda för repressalier, har pekat ut de misstänkta, och lämnat detaljerade berättelser. - Varför skulle de ljuga och utsätta sig för risken för repressalier? Och det kan inte vara en slump att de kom till den aktuella gatan den korta stund målsägarna befinner sig där. Det är osannolikt, menade åklagaren. Två av målsägarna, två bröder, blev skurna med en kniv, medan den tredje, en son till den ene brodern,

förhören med målsägarna klarade sig oskadd. Under har inga åhörare eller åtasom målsägarna är rädda. två som står åtalade för grov lade funnits i salen, efter-

På åklagarens fråga om de

misshandel, 26-åringen och en 24-åring, har sympatier för något gäng, svarar en av målsägarna att han sett att de haft sådana tröjor på sig. De båda åtalade har själva valt att till största del i rättegången avstå från att svara på frågor, med annat än ett inga kommentarer, eller jag förbehåller mig rätten att inte svara.

Oklart motiv

Motivet till knivdådet är oklart. En teori är att det skulle vara en hämnd för en misshandelsdom som den ene åtalade 24-åringen fått efter att ha slagit en sten i huvudet på en av målsägarna. - Vi vet att något har hänt, men det är inte som åklagaren säger. Det finns ingen teknisk bevisning. Kan det ha gått till på ett annat sätt? Det var kanske självförvållat, de kanske har träfat en person som inte är så rädd av sig och om den personen blivit attackerad och värjt sig skulle skadorna kunnat uppstå på det sättet, sa Michael Hansson.

Han sköt in sig på att en av målsägarna hade en kniv och en batong på sig, som han skulle lämna till en släkting som är samlare. Dessa var aldrig föremål för någon teknisk undersökning.

I går vittnade även en polis som var den som mötte upp sonen som slog larm om händelsen.

- Han beskrev gärningsmannen, vilka de var och vad som hade hänt. Han var förhållandevis sansad men samtidigt väldigt rädd och uppskakad, berättar polisen. Han tvekade aldrig, han var 100 procent säker.

Åklagaren yrkar på fängelsestraf för de tre åtalade på mellan ett och två år.

Dom faller den 30 maj.

"Det finns ingen teknisk bevisning. Kan det ha gått till på ett annat sätt? Det var kanske självförvållat.

Michael Hansson

Försvarsadvokat
Bildtext:
- Vissa åhörare fick visa id och visiteras innan de släpptes in i tingsrätten.