16 maj 2012

mot kriminella gäng Så jobbar polisen

Södermanlands Nyheter 2012-05-14
Författare: Ingar Frostberg, Roger Sundberg


SÖRMLAND Den röda tråden är narkotikan. Där finns det pengar att hämta. I det dolda begås många grova brott och för de grövsta kriminella handlar det om våld, hot, utpressning och makt. Men när de kriminella gängen "jobbar" följer Sörmlandspolisens "gänginsats" dem hack i


...häl. Plötsligt kör den stora polisbussen med snurrande blåljus in till trottoaren mitt i bostadsområdet. Föraren i bilen framför har fått klart för sig vad som är på gång och stannar. Dörren i bussen skjuts åt sidan och ett antal svartklädda poliser kliver ut. Bilföraren och hans passagerare motas ut på gatan. Samtidigt letar polisen igenom bilen mycket noga. När man hittat en tom redlinepåse av den typ som brukar användas för narkotika, blir det spänt.

En stund senare, efter ett ordentligt snack med killarna, får bilen åka vidare eftersom man inte hittar något mer som tyder på brott.

Det är fredagskväll och Sörmlandspolisens "gänginsats" är ute. När Svensson sitter hemma och har fredagsmys och så småningom går till sängs - har "gängpolisen" som mest att göra.
- Behovet styr när vi jobbar. Det går inte alltid hand i hand med det sociala livet, säger gruppens insatsledare, polisen Henrik.
Sörmlandspolisens "gänginsats" är fristående från annan polisiär verksamhet. Uppdraget: att jobba mot de nätverksbundna kriminella. Enkelt uttryckt: mot de kriminella gängen.
Personer som sysslar med grov kriminell verksamhet och som gör tillvaron obehaglig för många andra.
Den röda tråden är narkotikan. Det är en enkel "affärsidé" konstaterar polisen. Den som lyckas få in ungdomar i missbruk och fastna i ett beroende - har en bra grund för att tjäna pengar sedan.

- Det är skrämmande när man inser hur stort det är, säger Henrik och hans kollega Martin, biträdande insatsledare.

Kriminella gäng med västar, som Hells Angels till exempel, är inte det enda gäng som "gängpolisen" håller ögonen på. Även om de kör flera vändor förbi klubbens lokaler i Eskilstuna på kvällen/natten. Men det finns mindre och lösare konstellationer också.
Polisen räknar med att det finns minst ett kriminellt gäng i var och en av de sörmländska kommunerna. I Nyköping för-söker till exempel Brödraskapet etablera sig. I många andra kommuner finns kriminella gäng som inte skyltar med olika emblem.

- Gängkriminaliteten är ett växande problem. Nästan alla kriminella som sysslar med grov brottslighet söker sig till olika gäng, säger Henrik.
I länets största stad Eskilstuna bedömer polisen att det finns fem kriminella gäng och de delar gärna upp kommunen mellan sig, i "affärsområden".
Ibland blir det schism mellan grupperna och kan bli våldsamt. Och det kan ibland få bisarra konsekvenser.

- Ibland ser man hur de drar en lättnadens suck när det är vi, polisen, som slår in dörren och inte det rivaliserande gänget, säger Henrik.
"Gänginsatsens" uppgift är att störa de grövsta kriminella gängen så mycket som möjligt. Ju mer polisen lägger sig i, desto svårare har de att bedriva kriminell verksamhet. Och svårare blir det att rekrytera folk till gängen.
Polisen ser också till att det ibland är synnerligen oglamoröst att vara gangster. Polisen omhändertar till exempel körkortet direkt om man gjort sig skyldig till en alltför snabb fortkörning.

- Det är inte så glamoröst att tvingas börja åka moped igen, säger Henrik.

Fotnot: Av hänsyn till den hotbild som finns mot poliserna och deras anhöriga har vi valt att inte publi� cera deras efternamn.

Sörmlandspolisens "gänginsats"

►{"Gänginsatsen" har varit mycket framgångsrik sedan starten i höstas. ►{Skälet till att man startade var att allt fler människor som vistades på stan inte kände sig trygga i gängens närvaro. Dessutom blev poliskolleger hotade, ibland på sin fritid.►{"Gänginsatsen" arbetar efter en speciell arbetsmetod och punktmarkerar och intensiv övervakar kriminella som man har kartlagt med hjälp av polisiärt underrättelsearbete. Ofta i krogmiljöer.

Bildtext:

- Larmet går plötsligt i Gnesta. En musikgrupp som startats av dömda kriminella och vars musik (enligt Wikipedia) är ämnade för "riktiga grabbar" på landets anstalter - spelar - och har dragit till sig en mängd personer från olika gäng. Nyköpingspolisen ber om förstärkning. Många hinner sticka innan "gängpolisen" anländer. Dock inte en kille som försöker smita, men fångas och brottas ner. Han visar sig ha förfalskat ett leg - och "gängpolisen" kör hem honom till sin mamma.

- Inget fredagsmys blir det för polisens "gänginsats" som drar ut på stan för att punktbevaka de kriminella gängen.
- "Gängp
olisen" har fokus på krogar och annan offentlig miljö. Uppdrag: att störa och lagföra de kriminella gängen och försöka hindra dem från att värva nya medlemmar.