2 sep. 2010

Rädda vittnen gav sänkt straffEtt år och två månaders fängelse blev till ett halvår när hovrätten sett över tingsrättens dom. Det betydligt kortare straffet beror på att 23-åringen inte döms för grov misshandel utan endast för misshandel av normalgraden.

Fallet har varit omskrivet eftersom rättegången i tingsrätten präglades av rädsla. Domstolen konstaterade att vittnen och brottsoffer ändrade sina uppgifter i rädsla för repressalier från 23-åringen som har kopplingar till Brödraskapet. Dessutom fanns det åhörare i rättsalen som var knutna till kriminella nätverk.

Källa: kristianstadsbladet