2 sep. 2010

De styr från fängelset


 Gängen värvar medlemmar – inlåsta

Gängen värvar i maktens korridorer.
Med hjälp av korrumperade myndighetsanställda styrs den organiserade brottsligheten inifrån svenska fängelser.
– Man hittar hela tiden nya sätt att bedra oss, säger Christer Isaksson, säkerhetschef på kriminalvårdens huvudkontor.

Har infiltratörer

Ofta arbetar gängen numera också, precis som polisen, med sina egna infiltratörer. Det kan vara en kriminalvårdare som mot betalning fungerar som informationskurir. En revisor som snyggar till svarta affärer. Eller en advokat som för ut och in information.
Enligt rapporter från rikspolisstyrelsen och kriminalvården blir det allt vanligare med korruption riktat mot anställda inom rättsväsendet liksom kriminalvårdare som är köpta av gäng.

Men jakten på gängen har ett pris.

Brödraskapet bildades i mitten av 1990-talet efter en proteststorm mot strängare regler på anstalterna.
Nu, 15 år senare, händer samma sak igen. ”Plitarna” och ”grisarna” – kriminalvårdarna och poliserna – möter ofta avsky från de intagna på grund av hårdnande kontroller.
Missnöje och konflikter skapas, de intagna går ihop mot kriminalvården, nya gäng bildas.

Så kommunicerar gängen inifrån fängelset

Mutar myndighetspersoner
  Flera fall när kriminalvårdare hjälpt kriminella har avslöjats. Enligt rikspolisstyrelsen blir det allt vanligare med korruption riktad mot representanter för rättsväsendet.

Smugglar lappar
  Genom besökare, till exempel flickvänner och advokater, smugglas information till utsidan. Ofta handskrivna lappar. 


  
Kodar brev

Postförsändelser med, till synes, ej uppseendeväckande innehåll kan ha kodade budskap.

Kodar telefonsamtal
  Varje intagen har ofta ett antal godkända personer som de har rätt att ringa till. Samtalen kan vara avlyssnade men de intagna använder ibland på förhand uppgjorda

kodord.