1 juli 2009
Källa: Göteborgs-Posten


Datum: 090127


Ett av de mest våldsamma gängen


GÖTEBORG:


Brödraskapet Wolfpack är inget av de största kriminellagängen i Sverige. Men ett av de i särklass mest våldsamma.BSK, som är flockens förkortning, bildades innanför fängelsemurarna.Och där, på kåkarna, bor och lever majoriteten av sympatisörerna.


Den nuvarande så kallade presidenten, som sitter internerad pålivstid, har alltjämt ett stort symbolvärde. 34-åringen mördade enmeningsmotståndare inne på Tidaholmsanstalten i slutet av 1990-talet.Orsaken uppges ha varit att offret förolämpat minnet av DanielFitzpatrick, Brödraskapets grundare.


- Detta brott har gett honom en viss legendstatus. Hur mycket34-åringen verkligen bestämmer inom organisationen är dock merosäkert. Vår upplevelse är nog att varje lokalavdelning har ettbetydande mått av självstyre, betonar en polisman som arbetat längemed kartläggning av gängproblematiken.Han tillägger:- Detta är under alla förhållanden en sammanslutning som vi alltidtagit på fullt allvar. Det handlar om multikriminella männi­skor somfullständigt saknar respekt för det rådande samhället.Brödraskapet Wolfpack har ordinarie sektioner i Göteborg, Västerås ochKristianstad.


I Västsverige finns stödtrupper i Uddevalla och ettmindre antal supportrar också i Borås.Underrättelseuppgifter gör gällande att det totala medlemsregistretskulle uppgå till ett femtiotal namn.


- Under en period tidigare under 2000-talet var bedömningen attkillarna i Brödraskapet blev färre. Å andra sidan växer gruppen innepå fängelserna. Även om vi inte bör tala om någon dramatisk ökning,konstaterar polismannen.


Vid etableringen bestod BSK nästan uteslutande av unga svenska ochfinländska män. Det fanns tydliga kopplingar till främlingsfientligapartier.I dag är det annorlunda.Ett flertal ungdomarna med invandrarbakgrund - likt de båda som nuhäktats för bombattentatet mot Barbro Jönssons fastighet i Trollhättan- har valts in i Wolfpack under de senaste åren.