18 juli 2012

Stor rädsla för att vittna

- Hög polisberedskap när medlemmar ur Brödraskapet åtalades     

Bohusläningen 2012-05-23 Sida: 26-27                

Författare: Agneta Källberg

När rättegången mot tre Uddevallabor som står åtalade för grov misshandel och olaga hot inleddes i går, fick alla åhörare och de åtalade lämna salen när målsägarna skulle höras. Orsaken var rädsla.
Två av de åtalade är enligt åklagaren medlemmar i Brödraskapet, och i salen hade ett 20-tal åhörare samlats, varav många med Brödraskapets västar på sig. Klädseln visade att de tillhörde såväl Brödraska- pet Väst som Stockholm. Två av de åtalade greps i, eller i anslutning till, Brö- draskapets lokal i Udde- valla.

I separat rum

Till en början fick mål- sägarna, två bröder och den enes son, sitta i ett anslutande rum och följa rätte- gången genom medhörning, vilket ifrågasattes av försva- ret.

- Jag vill se dem i ansiktet, för jag kommer att påstå att de ljuger, sa advokat Mi- chael Hansson, som försvarar 26-åringen.

Men rätten beslutade att målsägarna inte behövde sitta med i salen. En av dem kunde visa rättintyg på att han numera led av posttrau- matisk stress. Anfölls i centrum

Händelsen inträfade i mars när sonen, som är bekant med de åtalade, var i Uddevalla för att hälsa på släk- tingar.

När han och hans pappa och farbror skulle lämna en liten gata i centrala Uddevalla, kom en bil körande, ur hoppar två mas- kerade män och överfaller de båda bröderna. Sonen hinner låsa in sig i bilen, och enligt åklagaren ska en av männen ha uttalat dödshot mot honom.

De två bröderna får ta emot ett flertal knivstick, och förs senare till Näl, dock inte med några livshotande skador.

Alla tre åtalade förnekar brott. - Min klient förnekar brott, sedan har han valt att följa vissa principer, som att inte uttala sig i förhören. - Det här inträfar på blanka lördagseftermidda- gen, på en liten gata som ligger så nära att man kan ropa till polishuset. Det måste vara en av de sämsta platserna, risken för vittnen måste vara monumental, sa Michael Hansson. Inget resultat Den tekniska undersök- ningen av de åtalades kläder och bilar har inte gett något resultat, vilket, enligt försvararna gör att de åtalade inte kan bindas till gärningen.

- Däremot är det mycket märkligt att polisen hittar en batong och två knivar på två av målsägarna, men som man inte undersöker i jakt på biologiska spår, ansåg Michael Hansson. Medhörning Enligt målsägandebiträdet advokat Lennart Borgland, finns det en förklaring till varför de hade knivarna och batongen på sig, men att det inte har något med den aktuella händelsen att göra.

Under målsägandeförhören fick de åtalade sitta i ett annat rum med medhör- ning. Detta på grund av den starka rädsla de målsägande känner.

Rättegången fortsätter på torsdag.

"Jag vill se dem i ansiktet, för jag kommer att påstå att de ljuger.

Michael Hansson

Försvarsadvokat
Bildtext:
- Polisnärvaron var hög på Uddevalla tingsrätt under den första rättegångsdagen där två medlemmar i Brödraskapet står åtalade för grov misshandel, och en tredje person för medhjälp till grov misshandel.