16 maj 2012

Försöket att leva hederlig slutade med åtal

Dala-Demokraten - Falun 2011-11-07Författare: GUBB JAN STIGSON

LUDVIKA 2007 återkallade han ett överklagande och tog ett straff om ett år och sex månader för bland annat utpressning. Han frigavs nästa år, for hem till Ludvika, startade eget och har sen levt hederligt. Nu åtalas den 39-årige ludvikabon för bokföringsbrott, för sina försök att försörja sig på hederligt
...arbete. Från karriär som skinnskalle hemma i Ludvika har 39-åringen gjort kriminell karriär som nazistisk bankrånare, så kallad "president" för fängelsegänget Brödraskapet och slutligen engagerad som utpressare i nätverket Bandidos. Vilket var anledningen till fängelsestraffet 2007.

Av utredningen om hans tid som företagare framgår att han i samband med straffet var trött på sitt kriminella liv. Han var nybliven pappa och ville lever ett hederligt liv.

Hans bakgrund gjorde utvecklingsmöjligheter na begränsade. Han försökte sig dock på att starta en tatuerar-verksamhet i Ludvika. Vilket aldrig bar sig.

Lättnad

Utredningen tyder på att 39-åringen försök att leva hederligt varit allvarligt menat. I förhör berättar han hur han försökt få verksamheten lönsam och göra rätt för sig. Hur rörelsen egentligen aldrig bar sig.

- Jag fick panik när jag insåg att jag inte kunde betala allt. När jag väl gick i personlig konkurs var det nästan en lättnad, berättar 39-åringen i förhör.

Han överlät verksamheten på en kamrat och försattes i januari i år i konkurs. Tillgångarna var noll kronor, skulderna 556 983 kronor.

Motivator

39-åringen medger allt som påstås men nekar till brott med motiveringen att han haft ambitionen att sköta sig och affärerna men inte förmått det. Han är också missnöjd med den bokförare han anlitade.

Bokhållaren å sin sida konstaterar att han inte fick något underlag för bokföring och att avtalet upphörde då han aldrig fick betalt.

Bokföringen som tagits till vara har bestått i handskrivna lappar.

Enligt förhör med honom arbetar 39-åringen idag som "motivator" och behandlingsassistent på ett hem för kriminella ungdomar.