28 mars 2011

BRÖDRASKAPET - SVENSK MAFFIA
Brödraskapet är en fängelseorganisation som bildades den 27 maj 1995 av intagna på kriminalvårdsanstalten Kumla