2 sep. 2010

Brödraskapet, Sveriges första fängelsegängBrödraskapet (BSK) bildades på Kumlaanstalten år 1995. Initiativtagare var Danny Fitzpatrick.

Man enades om ett emblem bestående av ett varghuvud omgivet av taggtråd och den svenska och finska flaggan. Grundkraven för medlemskap var enkla. De som togs in i klubben skulle vara hårda gubbar med rena papper, inga tjallare och inga minkar.

Nyheten om Brödraskapets bildande skapade stora rubriker och polisen och kriminalvården satte genast hårt tryck på klubben.
Hårdisolering och knalltransporter blev vardag för klubbens medlemmar.

En del av de som bildade BSK hade tidigare varit ledare för oroligheterna på Tidaholmsanstalten 1994. Oroligheter som delvis skedde i protest mot hårdare förhållanden på de svenska fängelserna. Medlemmarna i Brödraskapet flyttades runt på anstalterna i ett försök att knäcka organisationen, men istället växte den och fick fotfäste på fler anstalter än Kumla.

Enligt boken Svensk Maffia hade BSK 1996/1997 ungefär 80 medlemmar på olika fängelser i Sverige och anses ha legat bakom ett antal mord på svenska anstalter.